Hoppa till huvudinnehåll

IMPULSE

Det finns många anledningar att öka odlingen av soja och lupin i Sverige. Vårt beroende av importerad soja och annat proteinfoder i kött- och mjölkproduktionen skulle minska. Det skulle också bidra till ett mer kväveeffektivt jordbruk. Framförallt de ekologiska lantbrukarna skulle tjäna på det. Dessutom är större variation av grödor bra för biologisk mångfald. SLU-projektet IMPULSE ska fylla kunskapsluckor för att underlätta för lantbrukarna att odla soja och lupin.

Tre män skördar.

Vad ska vi göra i projektet?

  • Ta reda på vilka områden i Sverige som lämpar sig för soja- och lupinodling genom att jämföra klimat- och markdata med grödornas växtkrav och regionala marknadsmöjligheter.
  • Testa olika sorter och utveckla odlingsstrategier för soja och lupin i fältförsök på tre gårdar med ekologisk produktion när det gäller skörd, kvalitet, kvävebalans, ogräs och skadegörare, samt hur trindsäden påverkar efterföljande gröda.
  • Utvärdera hur de testade odlingsstrategierna för soja och lupin presterar när det gäller hållbarhet och lönsamhet på gårdsnivå, och möjligheterna för att öka självförsörjandegraden av växtprotein på regional nivå.
  • Undersöka hur mycket mer konsumenter är villiga att betala för tofu som är producerat med inhemskt protein.

Hör forskarna berätta om projektet i en serie filmer.

Ida Karlsson

Ida Karlsson undersöker rötterna för att hitta eventuella sjukdomar som kan drabba sojaböna och lupin när man odlar dem i Sverige.

Alexander Menegat

Hantering av ogräs avgör framgång för soja och lupin. Alexander Menegat berättar mer här.

Jens Rommel

Jens Rommel är forskare inom ekonomi. Vad tycker konsumenterna? Vill de betala extra för svensk tofu?

Ortrud Jäck

Vad innebär det att lupin och soja bidrar med kväve till åkern? Forskaren Ortrud Jäck berättar mer!

Pierre Chopin

Vill lantbrukare odla sojabönor och lupin? Se filmen med Pierre Chopin.

Steffen Dahlke

Vi behöver sojabönor och lupiner med rätt egenskaper för att kunna odla dem i vårt nordliga klimat.

Publicerad: 04 december 2023 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…