Ur SLU:s kunskapsbank

Hur påverkar longering symmetrin i hästars rörelsemönster?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Longering är ett viktigt inslag när hästars rörelsemönster undersöks. Vid longering blir även friska hästars huvud- och bäckenrörelser asymmetriska, s.k. voltorsakade asymmetrier, och tydligast är den som liknar en inner bakbenshälta.

När en häst avlastar ett bakben pga. smärta försöker den att öka belastningen på det friska bakbenet men även på frambenen. Den får då en nickrörelse med huvudet (kompensatorisk hälta) som kan misstolkas som en hälta på samma sidas framben då nickrörelsen är nästan lika stor som bakbenshältan. En frambenshälta påverkar bäckenrörelsen mindre men ibland ses en kompensatorisk hälta på det diagonala bakbenet. Eftersom huvudrörelsen är lättare att bedöma än bäckenets rörelse finns en risk att veterinären väljer fel ben att utreda när hästen är primärt halt från ett bakben.

Bedömningen av halta hästars rörelsemönster vid longering är komplex då voltorsakade asymmetrier, eventuell kompensatorisk hälta och den primära hältan samverkar med varandra.

Studien är finansierad av Stiftelsen Hästforskning.

Länk:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023313004590

Referens:

Rhodin M.,Roepstorff L., Pfau T., Egenvall A. (2013) Influence of lunging on head and pelvic movement asymmetry and compensatory effects in horses with induced lameness. Veterinary Journal (2013).


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se