Detta gör vi inom program Fjäll/Arktis

Senast ändrad: 02 september 2020
Ren som betar. Foto.

Programmet Fjäll/Arktis kommer att tydliggöra och stärka SLU:s arbete med miljöanalys kopplad till fjällregionen ovan trädgränsen samt det norrländska skogslandskapet ovan polcirkeln.

Programmet Fjäll/Arktis kommer att bedriva verksamhet kopplad till Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö samt Sverige arbete inom Arktiska Rådets arbetsgrupper.

Fjäll/Arktis

Uppföljning av vegetationsförändringar i fjällen (inom NILS)

Flygbildstolkning av körskador i fjällen (inom NILS)

Vad är Renbruksplaner (Sametingets webbplats)

Northern ToSIA - Swedish case study

Relaterade sidor:
Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se