Detta gör vi inom program Fjäll/Arktis

Senast ändrad: 28 januari 2021
Ren som betar. Foto.

Programmet Fjäll/Arktis kommer att tydliggöra och stärka SLU:s arbete med miljöanalys kopplad till fjällregionen ovan trädgränsen samt det norrländska skogslandskapet ovan polcirkeln.

Programmet Fjäll/Arktis kommer att bedriva verksamhet kopplad till Sveriges arbete nationellt och internationellt kopplat till miljömålet Storslagen fjällmiljö samt Sverige arbete inom Arktiska Rådets arbetsgrupper.

 

Mål för program Fjäll/Arktis

  • Ha fokus på specifika landskapstyper och de specifika miljöproblem som berör landskapet i fjällen eller norr om polcirkeln.
  • Ha en tydlig koppling till miljömålet En storslagen fjällmiljö och andra fjäll/Arktis relaterade miljömål.
  • Bidra till status och trender för arktisk biodiversitet och ekosystemförändringar.
  • Bidra till att profilera SLU inom de angelägna frågorna kring förändringar i arktisk/alpina miljöer.
  • Stödja SLU:s miljöanalys och myndigheters arbete med uppföljning av miljömålet.

Verksamhet inom program Fjäll/Arktis

Uppföljning av vegetationsförändringar i fjällen (inom NILS)

Flygbildstolkning av körskador i fjällen (inom NILS)

Vad är Renbruksplaner (Sametingets webbplats)

Northern ToSIA - Swedish case study

Externa resurser

The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)

Arktiska rådet

Arctic Monitoring and Assessment Programme

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (INTERACT)

Relaterade sidor: