Kontakter inom program Övergödning

Senast ändrad: 06 maj 2022
Jens Fölster och Karin Blombäck. Foto: Jenny Svennås-Gillner (Jens Fölster) och Viktor Wrange (Karin Blombäck).

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom program Övergödning.

Jens Fölster (till vänster i bild): Koordinator program Övergödning. E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Karin Blombäck (till höger i bild): Biträdande koordinator program Övergödning. E-post: karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63.

SLU Vattennav

Karin Blombäck: Tillförordnad föreståndare SLU Vattennav. E-post: karin.blomback@slu.se, tel. 018-67 12 63.

Faruk Djodjic: Biträdande föreståndare SLU Vattennav. E-post: faruk.djodjic@slu.se, tel. 018-67 31 36.

Datavärdskap och dataleveranser jordbruksmark

Katarina Kyllmar: Ansvarar för datavärdskap jordbruksmark. Dataleveranser. Typområden på jordbruksmark och växtnäringsförluster från Observationsfält på jordbruksmark. E-post: katarina.kyllmar@slu.se, tel. 018-67 25 97.

Beräkningsmodeller

Holger Johnsson: Fältskalemodeller (eller läckagemodeller). E-post: holger.johnsson@slu.se, tel. 018-67 24 55 och 070-575 03 47.

Karin Blombäck: Fältskalemodeller (eller läckagemodeller). E-post: karin.blombäck@slu.se, tel. 018-67 12 63 och 070-617 12 63.

Faruk Djodjic: Avrinningsområdesmodeller. E-post: faruk.djodjic@slu.se, tel. 018-67 31 36.

Elin Widén Nilsson: Avrinningsområdesmodeller. E-post: elin.widen@slu.se, tel. 018-67 30 37.

Vattenkemiskt laboratorium

Christian Demandt: Vattenkemiskt laboratorium, institutionen för vatten och miljö. E-post: christian.demandt@slu.se, tel. 018-67 31 40.

Relaterade sidor: