Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattennav

Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

Publicerad: 24 november 2022 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…