Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattennav – kompetenscentrum för näringsämnesläckage

Vi utvecklar och tillämpar modeller för svensk och internationell vattenförvaltning. Fokus ligger på att ta fram underlag för kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Särskilt beräknar vi olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i avrinningsområden.

SLU Vattennav är en resurs för alla intressenter inom vattenförvaltning och vattenvård. Speciellt för åtgärdsinriktat arbete med spetskompetens om åtgärder inom jordbruket. Vi är en gemensam resurs för SLU.

Publicerad: 28 september 2021 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…