Kontakter inom program Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 30 november 2021
Sara Bergek, SLU. Foto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner och medverkande inom program Sjöar och vattendrag.

Sara Bergek, koordinator. E-post: sara.bergek@slu.se,
tel. 010-478 41 14. Inst. för akvatiska resurser, SLU.

Magnus Dahlberg, Koordinering av provfiske i sjöar. E-post: magnus.dahlberg@slu.se, tel 010-478 42 22.

Christian Demandt, Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser. E-post: christian.demandt@slu.se, tel. 018-67 31 40.

Stina Drakare, Miljöövervakning växtplankton, bedömningsgrunder, Sveriges vattenmiljö. E-post: stina.drakare@slu.se, tel. 018-67 31 02.

Jon Duberg, Datavärdskap provfiske vattendrag. E-post: jon.duberg@slu.se, tel. 010-478 42 82

Jens Fölster, Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning (även koordinator för program Övergödning). E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Ulf Grandin, Integrerad miljöövervakning (IM). E-post: ulf.grandin@slu.se, tel. 018-67 31 04.

Kerstin Holmgren, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för fisk, kalkeffektuppföljning. E-post: kerstin.holmgren@slu.se, tel 010-478 42 29.

Maria Kahlert, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Anders Kinnerbäck, Datavärdskap provfiske i sjöar. E-post: anders.kinnerback@slu.se, tel: 010-478 42 34.

Hans Lundqvist, Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån. E-post: hans.lundqvist@slu.se, tel. 090-786 83 15, 070-542 10 20.

Stefan Palm, Bestånduppskattning av lax och öring, genetik fiskpopulationer, ordförande (2017-) för ICES arbetsgrupp för lax och öring i Östersjön (WGBAST). E-post: stefan.palm@slu.se, tel. 010-478 42 49.

Lars Sonesten, Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK). E-post: lars.sonesten@slu.se, tel. 018-67 30 07, 070-256 24 44

Helena Strömberg, provfiske, bestånduppskattningar och förvaltning av fisk i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). E-post: helena.stromberg@slu.se, tel. 010-478 42 81.

Medverkande enheter

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14