Kontakter inom program Sjöar och vattendrag

Senast ändrad: 01 juli 2021
Sara Bergek, SLU (till vänster och Simon Hallstan, SLU (till höger). Foto.

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner och medverkande inom program Sjöar och vattendrag.

Sara Bergek, koordinator (till vänster i bild). E-post: sara.bergek@slu.se,
tel. 010-478 41 14. Inst. för akvatiska resurser, SLU.

Simon Hallstan, bitr. koordinator (till höger i bild). E-post: simon.hallstan@slu.se, tel. 018-67 31 60. Inst. för vatten och miljö, SLU.

Magnus Dahlberg, Koordinering av provfiske i sjöar. E-post: magnus.dahlberg@slu.se, tel 010-478 42 22.

Christian Demandt, Regionala referensstationer, vattenkemiska analyser. E-post: christian.demandt@slu.se, tel. 018-67 31 40.

Stina Drakare, Miljöövervakning växtplankton, bedömningsgrunder, Sveriges vattenmiljö. E-post: stina.drakare@slu.se, tel. 018-67 31 02.

Jon Duberg, Datavärdskap provfiske vattendrag. E-post: jon.duberg@slu.se, tel. 010-478 42 82

Jens Fölster, Flodmynningar, vattenkemi i sjöar, trendstationer i vattendrag, miljömålsuppföljning, återhämtning från försurning (även koordinator för program Övergödning). E-post: jens.folster@slu.se, tel. 018-67 31 26.

Ulf Grandin, Integrerad miljöövervakning (IM). E-post: ulf.grandin@slu.se, tel. 018-67 31 04.

Kerstin Holmgren, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för fisk, kalkeffektuppföljning. E-post: kerstin.holmgren@slu.se, tel 010-478 42 29.

Maria Kahlert, Miljöövervakning och bedömningsgrunder för kiselalger i vattendrag.. E-post: maria.kahlert@slu.se, tel. 018-67 31 45.

Anders Kinnerbäck, Datavärdskap provfiske i sjöar. E-post: anders.kinnerback@slu.se, tel: 010-478 42 34.

Hans Lundqvist, Miljöövervakning av lekvandrande laxfisk i Umeälven och Sävarån. E-post: hans.lundqvist@slu.se, tel. 090-786 83 15, 070-542 10 20.

Stefan Palm, Bestånduppskattning av lax och öring, genetik fiskpopulationer, ordförande (2017-) för ICES arbetsgrupp för lax och öring i Östersjön (WGBAST). E-post: stefan.palm@slu.se, tel. 010-478 42 49.

Lars Sonesten, Datavärdskap Sjöar och vattendrag, underlag för internationell rapportering av vattendragsbelastning, SMED, miljöövervakning stora sjöarna, samordnad recipientkontroll (SRK). E-post: lars.sonesten@slu.se, tel. 018-67 30 07, 070-256 24 44

Helena Strömberg, provfiske, bestånduppskattningar och förvaltning av fisk i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). E-post: helena.stromberg@slu.se, tel. 010-478 42 81.

Medverkande enheter

Relaterade sidor:

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se