Marskalkar

Senast ändrad: 29 december 2021
Marskalk i procession

Är du intresserad av högtider och traditioner och vill vara delaktig i dessa på SLU?

Skicka ett mail till ceremonier@slu.se eller ta direkt kontakt med oss på akademiintendenturen.

Vi berättar gärna mer om hur du som student kan få vara med i arbetet kring universitetets högtider.