Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi

Senast ändrad: 04 april 2024

Anti Vasemägi är sedan den 1 mars 2018 professor i fiskbiologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Fishing for genes that matter".

Anti Vasemägi försöker i sin forskning förstå de genetiska mekanismer som styr hur fiskar anpassar sig till sin livsmiljö.

Hans inriktning, ekologisk genomik, är ett relativt nytt och snabbt växande forskningsfält. I sitt arbete kombinerar han de senaste landvinningarna inom gensekvensering med ekologiska och fysiologiska studier.

Anti Vasemägi har arbetat mycket med laxfiskar, men också andra fiskarter och fiskparasiter, och hans forskargrupp redovisade nyligen världens första fullständiga sekvensbestämning av abborrens arvsmassa.

Se filmen!

Lär känna professor Anti Vasemägi och hans arbete.

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Anti Vasemägis föreläsning.

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Anti Vasemägi föddes 1974 i Estland. Han studerade fiskvetenskap och fiske vid Tartu universitet och tog ut en masterexamen 1998. Han disputerade 2005 vid dåvarande institutionen för vattenbruk vid SLU i Umeå, med en avhandling om laxens evolutionsgenetik.

Efter disputationen har han haft sin huvudsakliga anställning, och byggt upp en stark egen forskningsmiljö, vid Åbo universitet i Finland, men han har också varit knuten till Estonian University of Life Sciences i Tartu. År 2010 antogs han som docent i ekologisk genomik vid Åbo universitet. 

Anti Vasemägi undersöker de genetiska mekanismer som styr hur fiskar anpassar sig till sin livsmiljö. I detta arbete kombinerar han de senaste landvinningarna inom dna-teknik med ekologiska och fysiologiska studier.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anti Vasemägi, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anti.vasemagi@slu.se, 010-478 42 77