Helena Hansson, professor i nationalekonomi

Senast ändrad: 16 januari 2024

Helena Hansson är sedan 1 februari 2018 professor i nationalekonomi med inriktning jordbrukssektorns ekonomi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Lantbrukarna, djuren, marken och konsumenterna: om ekonomiskt värde och effekter i jordbrukssektorn".

Helena Hansson är verksam inom jordbrukssektorns ekonomi. Hennes forskning spänner över områden som ekonomiska effekter av djurhälsa och djurvälfärd, effektivitet och produktivitet, riskhantering, lantbrukarnas val att gå över till ekologisk produktion samt ekonomiska effekter av lantbrukets diversifiering och specialisering.

Hon har ett starkt intresse för mångvetenskapliga samarbeten, där ekonomisk forskning kombineras med insikter från t.ex. natur- och beteendevetenskaperna.

Utöver forskning och undervisning har hon genomfört ett flertal utredningsuppdrag för olika myndigheter.

Se filmen!

Lär känna professor Helena Hansson och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du se professor Helena Hanssons föreläsning.

Pressbilder

Fakta:

Helena Hansson föddes 1980 och växte upp på ett lantbruk med mjölkproduktion utanför Sala i Västmanland. Hon läste ekonomi vid Uppsala universitet och tog ut sin grundexamen 2003. Därefter följde doktorandstudier vid SLU och hon disputerade 2007 med en avhandling om drivkrafter för ekonomisk och teknisk effektivitet i mjölkproduktion.

Som nydisputerad erhöll hon ett så kallat Wallanderstipendium, som delas ut till framstående yngre forskare inom de ekonomiska disciplinerna.

Efter disputationen har Helena Hansson lett olika forskningsprojekt rörande lantbrukets diversifiering, riskhantering, effektivitet och produktivitet samt ekonomiska frågeställningar med koppling till djurvälfärd.

Utöver sina forsknings- och undervisningsuppdrag har hon genomfört ett flertal utredningsuppdrag för olika myndigheter och hon är i dag ställföreträdande prefekt vid institutionen för ekonomi. Hennes nuvarande forskning har stöd från EU, Formas och Stiftelsen lantbruksforskning.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor

Gordana Manevska Tasevska
Institutionen för ekonomi, SLU
gordana.tasevska@slu.se, 018-671724