Johan A. Stenberg, professor i integrerat växtskydd

Senast ändrad: 04 april 2024

Johan A. Stenberg är sedan den 1 november 2018 professor i integrerat växtskydd. Hans installationsföreläsning har titeln: "En bukett av vilda växtskyddsåtgärder för framtidens odlare".

Johan Stenbergs forskning handlar bl.a. om samspelet mellan växter och deras skadegörare. Inledningsvis handlade det främst om vilda växter, men idag fokuserar han på odlade grödor, framför allt trädgårdsväxter.

I sin forskning försöker han förstå hur olika ekologi-baserade växtskyddsåtgärder kan kombineras för att bekämpa skadegörare och gynna nytto-organismer i odlingar.

Målet är att kunna erbjuda framtidens odlare en bukett av åtgärder som tillsammans utgör ett både effektivt och miljövänligt växtskydd.

Se filmen!

Lär känna professor Johan Stenberg och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Johan A. Stenbergs föreläsning.

Pressfoto

Fakta:

Johan Stenberg föddes i Arboga 1977. Han studerade biologi vid Umeå universitet, där han efter examen fortsatte med doktorandstudier. Han disputerade 2008 med en avhandling om evolutionära interaktioner mellan vilda växter och skadegörande bladbaggar. Under doktorandtiden var han under en period verksam vid Max Planck Institut für chemische Ökologie, i Tyskland.

Under åren 2008–2014 var Johan Stenberg forskare vid SLU i Uppsala, först som postdoktor och sedermera som docent. Under denna period skiftade han forskningsfokus, från vilda system till de odlade grödornas interaktioner med skade- och nyttoinsekter. 

År 2014 flyttade Johan Stenberg till SLU i Alnarp och fokuserar sedan dess på holistiska växtskyddsstrategier för trädgårdsgrödor. Idag leder han en grupp som försöker förstå hur olika ekologi-baserade växtskyddsåtgärder kan kombineras för att bekämpa skadegörare och gynna nyttoorganismer i våra odlingar.

Relaterade sidor: