Karin Öhman, professor i skoglig planering

Senast ändrad: 04 april 2024

Karin Öhman är sedan den 1 juni 2018 professor i skoglig planering. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Med blicken mot framtiden".

Karin Öhmans forskningsområde är skoglig planering, som rör information som behövs för att kunna ta beslut om skogens framtida utveckling.

Det handlar om när, var och hur olika skogsskötselåtgärder ska utföras på en fastighet eller i ett landskap för att målsättningarna med nyttjandet av skogen ska uppnås.

Ett viktigt mål är att utveckla kunskap och beslutsstöd som i praktisk tillämpning kan hjälpa olika typer av skogsägare att uppnå ett hållbart skogsbruk, som beaktar såväl ekonomi som naturvärden och sociala aspekter.

Se filmen!

Lär känna professor Karin Öhman och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Karin Öhmans föreläsning.

Pressfoto

Fakta:

Biografi

Karin Öhman föddes i Sandviken 1972. Hon tog ut jägmästarexamen 1996 vid SLU, där hon samma år påbörjade en forskarutbildning. År 2001 disputerade hon med en avhandling om hur man kan inkludera rumslig hänsyn i skoglig planering, t.ex. gällande fragmentering av gammal skog. Därefter anställdes hon som forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU, och hon antogs som docent i skogshushållning 2011.

Karin Öhman har under åren deltagit i många nationella och internationella projekt rörande skoglig planering och utveckling av metoder för beslutsstöd. Möjligheten att kombinera ett  produktionsinriktat skogsbruk med stor hänsyn till andra värden i skogslandskapet har gått som en röd tråd genom hennes forskning.

I dag leder hon en forskargrupp som utvecklar kunskap och metodik som kan användas i den skogliga planeringen och som kan bidra till ett hållbart brukande av skogsresursen med avseende på ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Relaterade sidor: