Laura Grenville-Briggs Didymus, professor i integrerat växtskydd

Senast ändrad: 04 april 2024

Laura Grenville-Briggs Didymus är sedan den 30 oktober 2018 professor i integrerat växtskydd. Hennes installationsföreläsning har titeln: "The good, the bad and the ugly – fungal-like microbes in plant disease and defence".

Laura Grenville-Briggs Didymus är specialist på algsvamparnas (Oomycetes) biologi och genetik.

Bland dessa finns ett flertal allvarliga växtpatogener och hennes nuvarande forskning är inriktad mot hållbara strategier för bekämpning av potatisbladmögel och andra sjukdomar som orsakas av algsvampar.

I sådana strategier ingår användningen av biologisk bekämpning, och hennes forskningsgrupp har visat att det även finns nyttiga algsvampar.En sådan, Pythium oligandrum, kan livnära sig på olika sjukdomsframkallande algsvampar och svampar, inklusive den som orsakar potatisbladmögel.

Se filmen!

Lär känna professor Laura Grenville-Briggs Didymus och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Laura Grenville–Briggs Didymus föreläsning.

Fakta:

Biografi

Laura Grenville-Briggs Didymus föddes på landsbygden i sydöstra England 1977. Hon tog ut en kandidatexamen i tillämpad biologi vid University of Bath och fortsatte med forskarstudier vid University of Birmingham och Horticulture Research International. Hon disputerade 2003 med en avhandling om genetiken hos den algsvamp som orsakar kålbladmögel.

Efter en tid som postdoktor och forskare vid University of Aberdeen, och en examen i högskoleundervisning, flyttade hon 2011 till Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Genom ett prestigefullt forskarstipendium från EU ("Marie Curie-anslag") kunde hon där fördjupa sina studier av svampliknande mikrobers biologi och genetik. Hon blev docent vid KTH 2012.

Laura Grenville-Briggs Didymus började arbeta vid SLU 2014 efter att ha fått ett stort bidrag från Stiftelsen för strategisk forskning ("Framtidens forskningsledare"). I sin nuvarande forskning undersöker hon det molekylära samspelet mellan växter, svampliknande organismer som orsakar växtsjukdomar, och sådana som kan motverka sjukdomar.

Hon arbetar också med praktiska tillämpningar av denna kunskap, vilket bland annat handlar om biologisk bekämpning av allvarliga sjukdomar på potatis och kakao.

Relaterade sidor: