Lisa Diedrich, professor i landskapsarkitektur

Senast ändrad: 04 april 2024

Lisa Diedrich är sedan 1 januari 2012 professor i landskapsarkitektur. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Impact society! Design research for urban landscapes".

Lisa Diedrich är designforskare inom landskapsarkitektur och urbanism och hon är mycket engagerad i tvärvetenskaplighet och kritiskt tänkande.

Hon studerar i synnerhet hur övergivna industriområden med hjälp av designers kan omvandlas till urbana platser för allmänheten.

Lisa Diedrich hävdar att landskapsarkitekter under utbildning och yrkesutövande har möjlighet att vara förändringsagenter för ett mer hållbart liv när planeten urbaniseras. 

Se filmen!

Lär känna professor Lisa Diedrich och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Lisa Diedrichs föreläsning.

Pressbild

Fakta:

Biografi

Lisa Diedrich studerade arkitektur och urbanism i Paris, Marseille och Stuttgart, vetenskapsjournalistik i Berlin, samt landskapsarkitektur vid Köpenhamns universitet, där hon också tog sin doktorsexamen.

Sedan 1993 har hon varit kritiker och konsult inom urban design och landskapsarkitektur. Från 1993 till 2000 var hon redaktör på Topos European Landscape Magazine och från 2000 till 2006 arbetade hon för stadsarkitekten på Münchens stadsbyggnadskontor. Sedan 2006 har hon varit chefredaktör för bokserierna Landscape Architecture Europe och 'scape the international magazine for landscape architecture and urbanism.

År 2007 började hon undervisa och forska inom samtida landskapsarkitektur på universitet över hela världen. Vid SLU studerar hon hur olika sätt att tänka kritiskt kan bidra till hållbara omvandlingar när dagens landskap urbaniseras.

Hon utvecklar också transdisciplinära strategier för att förbättra klimatpåverkade vattenlandskap och fältbaserade metoder för att fånga och förmedla platsers egenskaper.

Nu leder hon forskningsplattformen SLU Framtidens städer/SLU Urban Futures.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Lisa Diedrich, Professor

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

lisa.diedrich@slu.se 040-41 54 24