Ola Lindroos, professor i skogsteknologi

Senast ändrad: 04 april 2024

Ola Lindroos är sedan den 1 juni 2016 professor i skogsteknologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Hur kommer framtidens skogsarbete att utföras – när kommer robotarna?".

Ola Lindroos forskningsområde är skogsteknologi, vilket omfattar de arbetsprocesser som är kopplade till skötsel, skörd, upparbetning och transport av skoglig biomassa till industri och andra användare.

Hans studier rör många aspekter av skogsteknologi, men han har ett särskilt intresse för utvärderingar och förbättringar av nya tekniska innovationer.

Hans viktigaste forskningsverktyg är empiriska fältstudier av befintliga innovationer, samt teoretiska modelleringar av framtida potentiella koncept. Målet är att skogsarbetet ska vara så effektivt som möjligt, och samtidigt värna arbetsförhållanden och miljö.

Se filmen!

Lär känna professor Ola Lindroos och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Ola Lindroos föreläsning.

Pressfoto

Fakta:

Biografi

Ola Lindroos föddes i Sundsvall 1976. Han studerade till jägmästare vid SLU i Umeå och tog ut examen 2000. Efter några års praktiskt arbete som skogsinspektor i södra Skåne påbörjade han en forskarutbildning vid SLU i Umeå, och han disputerade 2007 med en avhandling om effektivitet och säkerhet inom familjeskogsbruket.

Därefter följde fortsatt forskning och undervisning vid SLU. Under åren 2010–2011 vistades han som postdoktor vid International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Wien i Österrike, vilket följdes av en gästforskar-affiliering till detta institut fram till 2014.

År 2011 antogs han som docent i teknologi vid SLU. Ola Lindroos forskning handlar om teknikutveckling inom skogsbruket, inte minst när det gäller skogsmaskiner.

Under åren 2012–2015 var han chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Forest Engineering. Ett kvitto på hans intresse och fallenhet för utbildning är att han år 2014 tilldelades SLU:s individuella pedagogiska pris.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ola Lindroos, professor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
ola.lindroos@slu.se, 090-786 86 36