Robert Hart, professor i miljö och naturresursekonomi

Senast ändrad: 04 april 2024

Robert (Rob) Hart är sedan den 1 maj 2018 professor i miljö- och naturresursekonomi. Titeln på hans installationsföreläsning är: "Technological progress and the human takeover of spaceship Earth"

Rob Harts forskning handlar om den globala ekonomins utveckling på lång sikt.

Hans utgångspunkt är att människan under de senaste 100 åren har åstadkommit unikt snabba tekniska framsteg, vilka ligger bakom ekonomisk tillväxt, men även förbrukning av naturresurser, utsläpp av föroreningar och förluster av biologisk mångfald.

I sin forskning undersöker han om ekonomisk tillväxt kan upprätthållas, och hur vi kan säkerställa att framtidens tillväxt inte kommer att ske på bekostnad av jordens miljö eller andra arter.

Se filmen!

Bekanta dig med professor Robert Hart och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Robert Harts föreläsning.

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Rob Hart föddes i Storbritannien 1968. Han studerade kemi vid University of Oxford och tog ut examen 1990. Därefter följde några år av vidsträckta resor, arbete på bondgårdar i Frankrike, samt anställning på Oxfam i Oxford.

Vid ankomsten till Sverige 1996 avslutade han – på distans – en masterutbildning i miljöstrategisk styrning vid University of London, och började därefter inrikta sig mot nationalekonomi och i synnerhet miljöekonomiska studier vid SLU. Hans doktorsavhandling, som försvarades 2002, handlade om optimal politik vid dynamiska miljöekonomiska problem – dels näringsläckage till Östersjön, dels dilemman kopplade till FoU (forskning och utveckling), nya teknologier, och förorenande utsläpp.

Efter disputationen följde en tvåårig tjänst som Leverhulme Fellow vid University of Cambridge. Han återvände till SLU 2003, och antogs som docent 2007.

Rob Harts forskning handlar om ekonomisk utveckling på lång sikt och i stor skala: styrningen av "rymdskeppet Jorden". De senaste åren har mycket av hans forskning syftat till att öka förståelsen för de senaste 200 årens ekonomiska utveckling, och hur den har lett till den situation vi har idag. Tanken är att denna förståelse ska göra det lättare att förutse framtiden och styra utvecklingen för att uppnå önskade utfall.

Relaterade sidor: