Thomas Randrup, professor i utemiljöförvaltning

Senast ändrad: 04 april 2024

Thomas B. Randrup är sedan den 1 juni 2017 professor i utemiljöförvaltning. Hans installationsföreläsning har titeln: "Management of urban open spaces – a long-term perspective".

Thomas Randrups huvudsakliga forskningsområde är stadslandskapets styrning och förvaltning, med betoning på städernas grönområden.

Förvaltning inbegriper praktiknära frågor, från strategisk planering och utveckling till underhåll av olika typer av öppna ytor.

Styrning handlar om medborgarnas medverkan i ledarskap, politik och införande av metoder för strategiskt beslutsfattande. Hur styrning och förvaltning kan främja städernas utbud av ekosystemtjänster, inklusive sociala värden, utgör en viktig fråga

Se filmen!

Lär känna professor Thomas Randrup och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Thomas Randrups föreläsning.

Pressfoto

Fakta:

Thomas Barfoed Randrup föddes i Danmark 1964. Han utbildade sig till landskapsarkitekt vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i Köpenhamn och tog ut examen 1990.

Därefter följde forskarstudier i landskapsplanering vid KVL, och delvis vid Cornell University i USA, och han disputerade 1996. Han arbetade sedan med tillämpad forskning om städernas träd och grönområden vid Center for skov, landskab og planlægning, för att 2003 återvända till KVL och en professur i parkförvaltning (Urban Greening & Park Management).

Under åren 2008–2015 arbetade Thomas Randrup i den privata sektorn, i konsultföretaget NIRAS och i HedeDanmark. Under denna tid behöll han sina kontakter med nordiska universitet, och han har sedan dess utvecklat dem ytterligare. Han är hedersprofessor vid Köpenhamns universitet sedan 2009, utsågs till adjungerad professor vid SLU 2013, och är professor på deltid vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sedan 2016.

Hans huvudsakliga forskningsområde är stadslandskapets styrning och förvaltning

Relaterade sidor: