Anke Fischer, professor i miljökommunikation

Senast ändrad: 04 april 2024
Porträtt av Anke Fischer.

Anke Fischer är sedan den 1 februari 2019 professor i miljökommunikation. Hennes installationsföreläsning har titeln: "The struggle over sustainability: on the co-construction of meaning in environmental governance".

Anke Fischers forskningsområde är miljökommunikation. Hon undersöker hur frågor kring hållbarhet, klimatförändringar, natur och biologisk mångfald hanteras i olika grupper i samhället, särskilt när det gäller värderingsfrågor och allmänhetens stöd för den politik som förs. I sin forskning kombinerar hon perspektiv från psykologi, sociologi och förvaltningsstudier.

Se filmen!

Läs känna professor Anke Fischer och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Anke Fischers föreläsning.

Pressfoton

Anke Fischer sittande bland andra människor i en gruppdiskussion.
Diskussion om hur forskning kan omsättas i praktiken, inom ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om miljökommunikation. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Fakta:

Biografi

Anke Fischer föddes i Tyskland 1972. Hon studerade utbildningsvetenskap vid universiteten i Giessen och Marburg, och tog ut examen 1996. Hon utbildade sig sedan till lärare, och arbetade bland annat på ett barnhem i Guatemala. År 2000 påbörjade hon doktorandstudier vid Göttingens universitet, och hon disputerade 2003 med en avhandling om hur information påverkar människors värderingar kring förändringar i naturen.

Anke Fischer arbetade sedan vid den tyska biståndsmyndigheten GTZ (idag GIZ, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) med utveckling av styrningsmodeller för naturresurser. År 2005 flyttade hon till Macaulay Land Use Research Institute (idag James Hutton Institute) i Skottland för att forska om hur människor förstår och hanterar komplexa miljö- och samhällsfrågor, t.ex. förändringar som rör klimat, biologisk mångfald och markanvändning. Under åren 2010–2012 arbetade hon med samhällsvetenskaplig forskning kring legal och illegal jakt i Tanzania och Etiopien med Frankfurt Zoological Society. Därefter återvände hon som seniorforskare till James Hutton Institute, och 2017 utsågs hon till chef för dess samhällsvetenskapliga avdelning. Vid SLU leder hon bland annat ett tvärvetenskapligt, MISTRA-finansierat forskningsprogram om miljökommunikation.

 

Relaterade sidor: