Bjørnar Ytrehus, professor i veterinärmedicinsk patologi

Senast ändrad: 07 september 2022
Porträtt av Bjørnar Ytrehus.

Bjørnar Ytrehus är sedan den 10 augusti 2020 professor i veterinärmedicinsk patologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Chronic wasting disease in Norway and why the rest of Europe should worry".

Bjørnar Ytrehus är veterinär och i början av sitt yrkesliv arbetade han främst med ben- och ledsjukdomar hos tamdjur. Därefter gick han över till forskning, övervakning och undervisning kring sjukdomar och djurvälfärd hos vilt. Under de senaste fem åren har hans fokus legat på en dödlig prionsjukdom (avmagringssjuka, chronic wasting disease) som upptäcktes hos vildren i Norge 2016. Där handlar det om att ta fram grundläggande kunskap som kan utnyttjas i åtgärder för att förhindra fortsatt spridning av denna allvarliga sjukdom.

Se filmen!

Lär känna professor Bjørnar Ytrehus och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Björnar Ytrehus föreläsning.

Bild av Bjørnar Ytrehus ute i naturen.
Björnar Ytrehus fastställer dödsorsaken hos en älg som var försedd med radiosändare och ingick ett norskt forskningsprojekt om avmagringssjuka. Obduktionen avslöjade att älgen faktiskt dog av kvävning. Foto: Magdalene Langset, Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Bjørnar Ytrehus föddes 1971 och växte upp i en dalgång i en skogsbygd i södra Norge. Han var redan som barn fängslad av alla levande varelser, särskilt hundar, älgar och vilda fåglar, och bestämde sig för att bli veterinär redan vid sju års ålder. Han tog ut sin examen vid Norges veterinærhøgskole 1997 och började därefter arbeta som adjunkt vid dess patologisektion. Han disputerade 2004 med en avhandling om osteokondros, som är en utvecklingsrubbning i skelettet.

Efter forskarstudierna anställdes Bjørnar Ytrehus vid Veterinærinstituttet, där han arbetade med övervakning av sjukdomar och hälsa hos vilt, och 2014 flyttade han till Norsk institutt for naturforskning. Bjørnar Ytrehus har haft en viktig roll som förmedlare av kunskap om viltsjukdomar till norska myndigheter, särskilt efter upptäckten av en dödlig prionsjukdom (avmagringssjuka, chronic wasting disease) hos vilda renar 2016. Han utnyttjas ofta som talesperson i offentliga sammanhang.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation