Erika Roman, professor i husdjurens fysiologi

Senast ändrad: 04 april 2024
Porträtt av Erika Roman.

Erika Roman är sedan den 1 augusti 2019 professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Hjärnan bakom beteendet".

Erika Roman är legitimerad receptarie och disputerad i farmakologi. Hennes forskning handlar om individuella skillnader i djurs beteende, t.ex. när det gäller risktagande och skyddssökande, och hur dessa kan knytas till fysiologiska parametrar och hjärnans funktion. Hon har bland annat utvecklat nya beteendetester för en mer komplett beteendeprofilering och förfinad testmetodik. Erika Roman är också ledamot av Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Se filmen!

Lär känna professor Erika Roman och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Erika Romans föreläsning.

Erika Roman framför datorn.
En del av Erika Romans forskning handlar om att förfina den testmetodik och miljö som används i beteendestudier. På bilden används automatisk rörelseregistrering, vilket minimerar antalet subjektiva bedömningar gjorda av observatörer. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Erika Roman föddes 1974 i Norrahammar utanför Jönköping. Hon arbetade några år på en tjänst som motsvarar dagens djursjukskötare innan hon läste till receptarie och farmacie kandidat vid Uppsala universitet. Därefter följde forskarutbildning vid samma universitet och hon disputerade i farmaceutisk farmakologi 2004. Karriären fortsatte vid Uppsala universitet, först som postdoktor i studier av individuella skillnader i beteenden kopplade till hjärnans belöningsnätverk, och sedan som forskare. Hon blev docent i neurobiologisk beteendefarmakologi 2010 och universitetslektor i beteendefarmakologi 2014. 

Erika Roman har inom ramen för sin forskning utvecklat och validerat nya beteendetester för en mer komplett beteendeprofilering och har initierat forskningsinfrastrukturen UUBF, Uppsala universitets beteendefacilitet. Utöver sina forsknings- och undervisningsuppdrag ingår hon bland annat i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, som är styrgrupp för Sveriges 3R-center, vars syfte är att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) användningen av djurförsök.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Erika Roman, Professor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
erika.roman@slu.se, +4618672843