Marie Spohn, professor i skogsmarkens biogeokemi

Senast ändrad: 13 april 2022
Porträtt av Marie Spohn.

Marie Spohn är sedan den 15 maj 2020 professor i skogsmarkens biogeokemi. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Element cycling in terrestrial ecosystems".

Marie Spohn studerar omsättningen av kol, fosfor och kväve i mark. Hon är särskilt intresserad av hur ämnenas kretslopp är sammanlänkade genom olika biologiska och kemiska processer. För att få en bättre förståelse för omsättningen använder hon bland annat markkemiska analyser, isotoper och mikrobiologiska verktyg. Under senare år har hon studerat jordar i många regioner, inklusive Chile, Sydafrika och USA. I framtiden kommer hon att fokusera på omsättning av näringsämnen i svensk skogsmark.

Se filmen!

Lär känna professor Marie Spohn och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Marie Spohns föreläsning.

Bild av Marie Spohn i vinterlandskap.
Marie Spohn har studerat näringsomsättning i mark i många regioner runt om i världen. Nu kommer hon att fokusera på svensk skogsmark, och ska utnyttja SLU:s långsiktiga fältförsök och markinventeringar. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Marie Spohn är född 1983 i Tyskland. Hon studerade biologi vid Universität Oldenburg, där hon fortsatte med forskarstudier och disputerade i markvetenskap 2011. Hon arbetade därefter som postdoktor under två år vid Universität Göttingen innan hon 2013 anställdes som lektor vid institutionen för markekologi vid Universität Bayreuth. Efter en period vid Universität Wien 2015 återvände hon till universitetet i Bayreuth 2016, där hon kunde bygga upp en egen forskargrupp med stöd från forskningsstiftelsen Deutsche Forschungsgemeinschaft. Marie Spohns forskning kretsar kring de biologiska, geologiska och kemiska processer som påverkar omsättningen av kol, kväve och fosfor i mark.

Relaterade sidor: