Michael Gundale, professor i skoglig vegetationsekologi

Senast ändrad: 18 oktober 2022
Porträtt av Michael Gundale.

Michael Gundale är sedan den 1 mars 2020 professor i skoglig vegetationsekologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "The hidden gears that help us understand how forest ecosystems function".

Michael Gundale undersöker hur samspelet mellan växter och mark påverkar en rad egenskaper hos skogsekosystem, såsom produktivitet, kolinbindning och biologisk mångfald. Han kombinerar flera vetenskapliga discipliner i sin forskning, inklusive växtsamhällens ekologi, biogeokemi och mikrobiell ekologi. Han utnyttjar grundläggande kunskap om samspelet mellan växter och mark för att förstå hur skogars egenskaper kommer att påverkas av regionala och globala förändringar när det gäller sådant som klimat och främmande arter. Ett annat mål är att ta fram ny kunskap om skogens funktion, för en skogsskötsel som gynnar de ekosystemtjänster som samhället värdesätter.

Se filmen!

Lär känna professor Michael Gundale och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Michael Gundales föreläsning.

Bild av Michael Gundale i labbet.
Michael Gundale med en student som rengör rötter från plantor som har odlats i ett växthusexperiment. Med hjälp av isotopmätningar ska han avgöra hur rötterna tog upp kväve. Foto: Simon Öhman Jönsson

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Michael Gundale är född 1974 i Minnesota i USA. Han inledde sina universitetsstudier vid University of Montana, School of Forestry, där han tog ut en kandidatexamen i viltbiologi 1996. Därefter följde studier vid Michigan Technological University, och en masterexamen i botanik. Han återvände sedan till University of Montana och disputerade 2005. Året efter var han postdoktor vid samma universitet.

Till Sverige och SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel kom Michael Gundale 2007. Han utnämndes till docent 2010, och är idag biträdande prefekt vid institutionen, med ansvar för forskarutbildning. I sin forskning undersöker han hur samspelet mellan växter och mark påverkar en rad egenskaper hos skogsekosystem.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation