Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap och träteknologi

Senast ändrad: 07 september 2022
Porträtt av Stergios Adamopoulos.

Stergios Adamopoulos är sedan den 1 november 2020 professor i trävetenskap och träteknologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Forest-derived and other bio-materials in sustainable composites".

Stergios Adamopoulos tar fram ny kunskap och nya lösningar som kan ge ett mer hållbart utnyttjande av råmaterial från skog. Fokus i forskningen ligger på träkvalitet, träbehandling, materialåtervinning samt fiberbaserade produkter. Ett stort intresse är miljövänliga kompositmaterial som kan används i möbler och konstruktioner, och som har förbättrade återvinningsegenskaper. En annan målsättning är att stärka kopplingen mellan skogsbruk och träteknisk forskning.

Se filmen!

Lär känna professor Stergios Adamopoulos och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Stergios Adamopoulos föreläsning.

Bild av Stergios Adamopoulos i labbet.
Stergios Adamopoulos studerar vedceller och vävnader med ljusmikroskop. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Stergios Adamopoulos föddes 1973 i Kozani i norra Grekland. Han utbildade sig till jägmästare vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki och tog ut examen 1995. Han fortsatte med forskarstudier vid samma universitet och disputerade 2001 med en avhandling om anatomi och tekniska egenskaper hos trädarten Robinia pseudoacacia. Därefter följde en postdoktorperiod – med ett Marie Curie-bidrag från EU – vid Aidima, ett tekniskt institut i Spanien inriktat på möbler, trä och förpackningar.

Under de följande tio åren arbetade Stergios Adamopoulos som forskare och föreläsare vid flera universitet i Grekland och Tyskland, och 2015 anställdes han som professor i virkeslära vid Linné­universitetet i Växjö. Under åren i Sverige har han verkat för att stärka banden mellan skogsbruk och träteknik. Ett stort intresse är miljövänliga kompositmaterial som kan används i möbler och konstruktionsvirke.

Relaterade sidor: