Tommy Lundgren, professor i skoglig naturresursekonomi

Senast ändrad: 13 maj 2022
Bild av Tommy Lundgren.

Tommy Lundgren är sedan 15 januari 2021 professor i skoglig naturresursekonomi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Forskning för en mer faktabaserad miljö- och klimatpolitik".

Tommy Lundgrens forskning kan beskrivas som tillämpad policy-analys. Han undersöker till exempel vilken inverkan politiska beslut rörande miljö, energi och klimat har på företag och industrier när det gäller energianvändning och miljöprestanda. Ett annat exempel är hur skogens kolupptag och biodiversitet påverkas av ökad produktion av bioenergi från biomassa. Forskningen är tillämpad och målet är att den ska kunna användas som stöd i utformning av policy.

Se filmen!

Lär känna professor Tommy Lundgren och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Se Tommy Lundgrens installationsföreläsning "Forskning för en mer faktabaserad miljö- och klimatpolitik"

Bild av professor Tommy Lundgren som ritar på en white board-tavla. På tavlan syns diagram och anteckningar.
Tommy Lundgren bedriver forskning inom miljö- och naturresursekonomi. Här undervisar han om hur man kan jämföra värdet av att utnyttja bioenergi från skogen med värdet av biologisk mångfald och andra skogliga ekosystemtjänster. Foto: Andreas Palmén

Pressbilder

Bilderna får användas i redaktionellt, icke-kommersiellt material som rör Tommy Lundgren och dennes verksamhet vid SLU.

Fakta:

Biografi

Tommy Lundgren föddes 1970 och växte upp i Härnösand. Efter studier i nationalekonomi och statistik vid Umeå universitet inledde han doktorandstudier vid SLU i Umeå 1996, och han disputerade 2001. Därefter har han varit verksam vid SLU och Umeå universitet, med perioder utomlands vid UC Berkeley i USA, Calgary University i Kanada och University of Otago på Nya Zeeland. Han utnämndes till docent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2007, och till gästprofessor vid dess enhet för nationalekonomi 2012.

Tommy Lundgrens forskning har prisats ett antal gånger, till exempel Skytteanska samfundets pris till yngre forskare 2004, the Globe award (best CSR research) och Nordeas stora vetenskapliga pris 2017. Mellan 2012 och 2018 var Tommy Lundgren vetenskaplig sekreterare på Centrum för miljö- och naturresursekonomi i Umeå (CERE), ett samarbete mellan SLU och Umeå universitet. Sedan hösten 2020 är han vetenskaplig ledare för CERE.

Relaterade sidor: