Volkmar Passoth, professor i livsmedelsbioteknologi

Senast ändrad: 25 maj 2022
Bild av Volkmar Passoth.

Volkmar Passoth är sedan 1 april 2020 professor i livsmedelsbioteknologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Food biotechnology - the origins and future of human civilization".

Volkmar Passoths forskning är inriktad mot så kallade icke-konventionella jästsvampar. Han studerar deras fysiologi och genetik och undersöker hur man kan utnyttja dem i olika bioteknologiska tillämpningar, till exempel fermenterade livsmedel och foder. Han undersöker bland annat hur restprodukter från jord- och skogsbruk, såsom halm och sågspån, kan omvandlas till livsmedel, foder, biodrivmedel eller biokemikalier i ett hållbart cirkulärt system.

Se filmen!

Lär känna professor Volkmar Passoth och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Se Volkmar Passoths installationsföreläsning "Food biotechnology - the origins and future of human civilization".

Bild av Volkmar Passoth som pratar med kollegorna Johanna Blomqvist och Yashaswini Nagavara Nagaraj i labbet. Volkmar håller i ett provrör med en röd vätska.
Professor Volkmar Passoth i samtal med kollegorna Johanna Blomqvist och Yashaswini Nagavara Nagaraj i laboratoriet vid SLU Biocentrum i Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Pressfoton

Bilderna får användas i redaktionellt, icke-kommersiellt material som rör Volkmar Passoth och dennes verksamhet vid SLU.

Fakta:

Biografi

Volkmar Passoth föddes 1965 i Stralsund i Tyskland, och studerade biologi vid universitetet i Greifswald (där många svenskar studerade under åren 1648–1815, då staden ingick i Svenska Pommern). Han disputerade 1998 i Aachen på en avhandling om fysiologin hos jästsvampen Scheffersomyces stipitis, som kan omvandla träsockret xylos till etanol. Han var postdoktor i Lund med ett Marie Curie-bidrag från EU 1998–2000. Efter en annan postodoktorperiod i Greifswald började han 2002 som forskarassistent vid dåvarande institutionen för mikrobiologi vid SLU i Uppsala. Han blev docent 2005. Under åren 2016–2018 var han gästforskare vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Volkmar Passoths forskning är inriktad på så kallade icke-konventionella jästsvampar. Sedan 2005 har han varit aktiv i flera projekt där restprodukter från träindustrin (lignocellulosa) omvandlas till livsmedel, foder, biodrivmedel eller biokemikalier i ett hållbart cirkulärt system.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Volkmar Passoth är koordinator för LivsID