Anke M. Herrmann, professor i markens näringsomsättning

Senast ändrad: 13 mars 2023
Porträtt av Anke Herrmann.

Anke M. Herrmann är sedan den 1 oktober 2020 professor i markens näringsomsättning. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Life underground: the diet of soil biota".

Anke Herrmanns forskning handlar om omsättningen av organiskt material, markorganismernas föda, i olika jordbrukssystem. Hon har ett särskilt fokus på samspelet mellan det organiska materialet, organismsamhällets sammansättning och den livsmiljö där dessa organismer lever. Sådana studier kan avslöja hur effektivt markorganismer använder sina resurser under olika förhållanden. Omsättningen av organiskt material är viktig på flera sätt. Ett rör klimatet, genom återkopplingsmekanismer mellan mark och atmosfär. Ett annat gäller hållbar intensifiering av jordbruket genom att främja markens bördighet genom lämplig hantering av jordbruksmark.

Se filmen!

Lär känna professor Anke Herrmann och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Anke Herrmanns föreläsning.

Bild av Anke Herrmann i labmiljö.
Anke Herrmann visar Katharina Meurer hur man kan utvärdera den mikrobiella funktionella mångfalden i marken med hjälp av ett mikroplattbaserat respirationssystem. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Anke Herrmann föddes 1973 och växte upp på ett litet lantbruk med vinproduktion i sydvästra Tyskland. Hon läste agrarbiologi vid Universität Hohenheim i Stuttgart och tog sin examen 1998. Därefter följde doktorandstudier vid SLU och hon disputerade 2003 med en avhandling om att förutsäga kvävemineraliseringen från markens organiska material. Efter disputationen arbetade hon vid Newcastle University i Storbritannien och The University of Western Australia som EU Marie Skłodowska-Curie Research Fellow. I augusti 2008 återvände hon till Sverige och SLU:s dåvarande institution för kemi, och året därefter antogs hon som docent i markvetenskap vid SLU.

I mars 2016 flyttade Anke Herrmann sin verksamhet till SLU:s institution för mark och miljö, där hon i dag är prefekt. 2018 var hon koordinator för en internationell workshop om hållbar intensifiering av jordbruket. Hennes nuvarande forskning har stöd från EU, Formas, BalticWaters2030 och Lantmännen.

Relaterade sidor: