Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik

Senast ändrad: 08 november 2023
Porträtt av Björn Vinnerås.

Björn Vinnerås är sedan den 1 juli 2019 professor i kretsloppsteknik. Hans installationsföreläsning har titeln: "Technology for safe nutrient recycling".

Björn Vinnerås forskningsområde är kretsloppsteknik, som handlar om utveckling av teknik för säker och effektiv återföring av växtnäringen i städernas avfall till livsmedelsproduktionen. Detta gör han inom tre områden: hygienisering för att förhindra spridning av smitta, användning av avfall för produktion av proteinrikt djurfoder samt källsorterande avloppssystem. En viktig ambition är att hans forskning ska leda till lösningar som kan tillämpas i praktiken.

Se filmen!

Lär känna professor Björn Vinnerås och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Björn Vinnerås föreläsning.

Bild av Björn Vinnerås vid nätbur med soldatflugor i.
Ett av Björn Vinnerås projekt handlar om att kompostera matavfall med hjälp av fluglarver, som sedan kan bli proteinfoder till djur. Den art som används är amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens), och i nätburarna lägger flugorna ägg som används till nya smålarver. Foto: Göran Ekeberg

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Björn Vinnerås föddes 1973 och växte upp på en liten gård utanför Nora i Västmanland. Han har en bred utbildningsbakgrund i kemi, mikrobiologi, biokemi och processteknik, från Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet samt SLU, där han tog ut en kandidatexamen i teknologi 1998. Efter doktorandstudier på SLU disputerade han 2002 vid dåvarande institutionen för lantbruksteknik, med fokus på processer och hygieniseringsteknik kring återföring av toalettavlopp till lantbruket. Han fortsatte sin forskning vid SLU inom samma område, och innehade en Formas-finansierad forskningsassistenttjänst mellan 2005 och 2008. Åren 2003–2013 arbetade han deltid som forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Björn Vinnerås blev docent i teknologi 2008 och har handlett 17 doktorander. Sedan 2017 leder han forskargruppen Kretsloppsteknik och 2019 tillträdde han som prefekt på halvtid för institutionen för energi och teknik. Hans forskning har ett tillämpat fokus kring tekniker som på ett säkert sätt sluter kretsloppet mellan stad och land. Det övergripande målet är att minska behovet av ändliga resurser, för en uthållig framtid med ökade kretslopp.

Relaterade sidor: