Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Senast ändrad: 08 november 2023
Bild av Marcus Hedblom

Marcus Hedblom är sedan den 1 oktober 2021 professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Hans installationsföreläsning har titeln: "Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa".

Marcus Hedbloms forskning kretsar kring städernas gröna infrastruktur, det vill säga stråken av stadsskogar, parker och andra grönytor i och omkring våra städer. I vissa projekt ligger fokus på stadens fåglar, och hur de påverkas av stadsförtätningar och andra störningar. Andra studier handlar om hur människan uppfattar natur och biologisk mångfald med sina sinnen, eller om mer artrika alternativ till gräsmattor. Målet är en förvaltning som främjar både människors hälsa och välbefinnande och städernas biologiska mångfald. 

Se filmen

Lär känna professor Marcus Hedblom och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Bild av Marcus Hedblom i skogen med en kikare om halsen.
Marcus Hedblom på fågelspaning i Stadsskogen i Uppsala. Foto: Fredrik Funck, DN

Pressbild

Porträtt, taget av Jenny Svennås-Gillner

Fakta:

Biografi

Marcus Hedblom föddes 1975 och är uppvuxen i Alingsås. Miljöintresset fick honom att påbörja studier i politik, juridik och miljö på Mittuniversitet. Senare studerade han biologi på SLU i Uppsala och University of British Columbia i Kanada, vilket ledde till en magisterexamen i biologi från SLU 2002. Han fortsatte vid SLU med doktorandstudier om hur grönska i städer påverkar artsammansättning och beteende hos fåglar och fjärilar och disputerade 2007. Efter några år som analytiker inom miljöövervakningsprogrammet NILS och som naturvårds- och friluftslivsstrateg på Uppsala kommun sökte han sig tillbaka till forskningen. Som postdoktor vid Göteborgs universitet utvecklade han sitt intresse för tvärvetenskap genom att studera människors upplevelser av biodiversitet.

Under det senaste dryga decenniet har han såsom forskningsledare, docent och lektor utvecklat kunskapsfältet kring hur planering och förvaltning av städernas gröna infrastruktur kan främja såväl människors hälsa som biologisk mångfald. Marcus Hedblom är engagerad i flera vetenskapliga nätverk och biträdande redaktör för tidskriften Urban Ecosystems, samt ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys vid SLU:s LTV-fakultet. Han är också starkt engagerad i samverkan med myndigheter och organisationer och i förmedling av forskningresultat till allmänheten.

Relaterade sidor: