Nils Fall, professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi

Senast ändrad: 08 november 2023
Bild av Nils Fall

Nils Fall är sedan den 15 december 2022 professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Att applicera epidemiologiska principer på kliniska problem".

Nils Falls forskning rör i huvudsak produktionssjukdomar hos mjölkkor, inklusive bland annat sensorbaserad övervakning, djurvälfärd och antibiotikaanvändning. I sina epidemiologiska studier utnyttjar han stora befintliga databaser från lantbruket, med t.ex. sjukdoms- och mjölkningsdata, men även data från storskaliga fältstudier som gjorts med andra syften. Han undersöker också hur vi kan identifiera och förutspå sjukdom och djurvälfärd hos mjölkkor med hjälp av data från alla sensorer i dagens djurhållning. Ett nytt intresse är hur AI och maskininlärning kan bana väg för datorstödda beslut i livsmedelsproduktionen.

Se filmen

Lär känna professor Nils Fall och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Bild av Nils Fall med forskargrupp i lösdriften vid SLU Lövsta.
Nils Falls forskargrupp arbetar med digitala sensorer på SLU Lövsta lantbruksforskning. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Nils Fall föddes 1974 i Linköping. Han studerade veterinärmedicin vid SLU och tog ut examen 2001. Ett starkt intresse för livsmedelsproducerande djur ledde till arbete som distriktsveterinär, främst i Borensberg, Östergötland. Efter en kortare tid som veterinärinspektör vid Jordbruksverket antogs han som doktorand vid SLU 2004. Projektet inom veterinärmedicinsk epidemiologi handlade om djurhälsa och fertilitet i ekologisk mjölkproduktion, vilket efter disputationen öppnade möjligheter till fortsatt forskning och undervisning inom ämnet.

Nils Falls huvudsakliga forskningsområden rör produktionssjukdomar hos mjölkkor och inkluderar exempelvis sensorbaserad övervakning, djurvälfärd och antibiotikarelaterade frågor. Forskningen bygger på befintliga databaser från lantbruket, varav många är unika för Sverige, men också på storskaliga fältstudier som gjorts med andra syften. Nils Fall har varit mycket engagerad i undervisning och belönades med SLU:s pedagogiska pris 2017 och han är ledamot av SLU:s utbildningsnämnd. Han har också chefserfarenhet vid SLU, då han varit både avdelningschef och prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Nils Fall, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Telefon: 018-67 13 96
E-post: nils.fall@slu.se