Renée Båge, professor i husdjursreproduktion

Senast ändrad: 08 november 2023
Renée Båge

Renée Båge är sedan den 1 juni 2022 professor i husdjursreproduktion. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Reproduktion – så mycket mer än ägg och spermier!".

Renée Båges forskning handlar om fruktsamhet och besättningshälsa hos både stora och små idisslare, i Sverige och i låginkomstländer - för en hållbar livsmedelsproduktion. Fruktsamheten har stor ekonomisk betydelse, men ofta också stor förbättringspotential. Detta har lett till många tvärvetenskapliga samarbeten, ofta i samverkan med branschen, för att utröna hur skötselrutiner, utfodring, klimat och avel påverkar fruktsamhet och juverhälsa. Parallellt med den praktiskt tillämpade forskningen kartlägger Renée Båge reproduktionen på cell- och gennivå, och hon kopplar gärna ihop de två perspektiven.

Se filmen

Lär känna professor Renée Båge och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Renée Båge i ladugård med kor och studenter
Renée Båge med veterinärstudenter på Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Här får de får lära sig gynekologisk undersökning på ko, såsom den görs i verkligheten när veterinärer besöker kobesättningar för fruktsamhetsservice. Foto: Johan von Feilitzen

Pressbilder

Fakta:

Biografi

Renée Båge föddes 1964 i Billesholm i Skåne. Hon utbildade sig till veterinär vid SLU och tog ut examen 1988. Efter några år som praktiserande distriktsveterinär och besiktningsveterinär, samt ambulerande klinikveterinär vid SLU, inledde hon forskarstudier vid SLU. Hon disputerade 2002 med en avhandling om fruktsamhetsproblem hos mjölkraskvigor. Därefter anställdes hon som adjunkt och undervisade i gynekologi, förlossningslära och juverhälsa, och fortsatte sedan som forskarassistent med studier av dräktighetsförluster hos kor. Hon befordrades till universitetslektor och 2011 antogs hon som docent i ämnet reproduktion.

Hennes forskning rör idisslarnas reproduktion med projekt i Sverige och i låginkomstländer, ofta i tvärvetenskapliga sammanhang och i samverkan med branschorganisationer.

Renée Båge är sedan 2004 svensk specialist i nötkreaturens sjukdomar och europeisk specialist i djurens reproduktion vid European College of Animal Reproduction. Sedan 2021 är hon ordförande i European Society for Domestic Animal Reproduction, och sedan 2022 är hon vicedekan med ansvar för samverkan vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Renée Båge, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
renee.bage@slu.se, 018-67 25 07