Francisco X Aguilar, professor i skogsekonomi

Senast ändrad: 20 mars 2024
Porträtt av Francisco Aguilar

Francisco Xavier Aguilar Cabezas är sedan den 1 september 2019 professor i skogsekonomi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Forest economics: a 'lagom' response to sustainability aspirations".

Francisco X Aguilars övergripande syfte med sin forskning är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av skogens resurser och samhällen beroende av skog. Genom att ta fram information som kan spela en nyckelroll i beslutsprocesser hoppas han uppnå sitt mål, särskilt när det kommer till tillämpning av politiska beslut för att främja ekonomisk utveckling och förbättrat skogsbruk.

Se filmen!

Lär känna professor Francisco X. Aguilar och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Francisco Aguilar sitter och pratar med två kollegor.
Foto: Henrik Karmehag

Pressfoton

 

Fakta:

Biografi

Francisco X Aguilar är född 1977 i Ecuador. Han utbildade sig till lantbruksingenjör vid EARTH University i Costa Rica och tog ut examen 1998. Därefter följde två masterexamina, en i hållbara jordbrukssystem (internationell landsbygdsutveckling) från Royal Agricultural University i Storbritannien 2001, och en i lantbruksekonomi från Louisiana State University (LSU) i USA 2006. Vid LSU tog han 2007 även ut en doktorsexamen i skogsekonomi med fokus på skogsprodukter och marknadsföring. År 2007 började Francisco X Aguilar arbeta som lektor vid The School of Natural Resources, University of Missouri, i USA, där han 2013 även blev fast anställd som docent.

Francisco X Aguilars forskning har stötts av bland annat Vetenskapsrådet, Formas, USA:s jordbruksdepartement och Alfred P. Sloan Foundation. Han är ansluten till forskningsorganisationen Resources for the Future i Washington D.C., som medlem av dess nätverk av universitetsforskare, och leder en expertgrupp som arbetar med statistik om skogsprodukter och skogsbränslen inom FN:s ekonomiska kommission för Europa. Han har varit mentor för forskare från Amerika, Afrika, Asien och Europa.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation