Francisco X Aguilar, professor i skogsekonomi

Senast ändrad: 25 augusti 2021
Porträtt av Francisco X Aguilar.

Francisco Xavier Aguilar Cabezas är sedan den 1 september 2019 professor i skogsekonomi. Hans installationsföreläsning har titeln: "More than money: Forest economics as a tool to better understand the complexity of sustainability"

Francisco X Aguilars övergripande syfte med sin forskning är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av skogens resurser och samhällen beroende av skog. Genom att ta fram information som kan spela en nyckelroll i beslutsprocesser hoppas han uppnå sitt mål, särskilt när det kommer till tillämpning av politiska beslut för att främja ekonomisk utveckling och förbättrat skogsbruk.

Se filmen!

Lär känna professor Francisco X. Aguilar och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Fransisco Aguilars föreläsning.

Bild av Francisco X Aguilar när han föreläser.
Francisco X. Aguilar under sitt huvudanförande vid World Sustainable Energy Days 2015. Evenemanget är en av de största årliga konferenserna i Europa om energieffektivitet och förnybar energi, och anordnas i Wels i Österrike. Foto: Nadja Richler

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Francisco X Aguilar är född 1977 i Ecuador. Han utbildade sig till lantbruksingenjör vid EARTH University i Costa Rica och tog ut examen 1998. Därefter följde två masterexamina, en i hållbara jordbrukssystem (internationell landsbygdsutveckling) från Royal Agricultural University i Storbritannien 2001, och en i lantbruksekonomi från Louisiana State University (LSU) i USA 2006. Vid LSU tog han 2007 även ut en doktorsexamen i skogsekonomi med fokus på skogsprodukter och marknadsföring.

År 2007 började Francisco X Aguilar arbeta som lektor vid The School of Natural Resources, University of Missouri, i USA, där han 2013 även blev fast anställd som docent. Under sin tid i USA fick han flera utmärkelser från universitetet och forskningsinstitutet Resources for the Future för sitt stora engagemang för naturvård och utvecklingen av skogssektorn. Han leder idag en expertgrupp inom FN:s ekonomiska kommission för Europa och är biträdande redaktör för tidskrifterna Environment, Development, and Sustainability och Public Library of Science One. Han har publicerat över 70 vetenskapligt granskade artiklar.

Relaterade sidor: