Helena Nordh, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

Senast ändrad: 03 juli 2024
Porträtt av Helena Nordh

Helena Nordh är sedan den 1 juni 2023 professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Grönytor i stadsmiljö: en fråga om liv och död".

Helena Nordhs forskning rör urbana grönytor i olika skalor. Hon utforskar hur det gröna stadslandskapet, ofta utformat av landskapsarkitekter, upplevs och används av olika målgrupper. Hon studerar frågor relaterade till grönytornas kvaliteter och funktioner. Ett specialintresse bland de gröna ytorna är begravningsplatser och hur de kan utvecklas för att möta förändringar i gravskick, inflyttning till större städer och mångkulturella samhällen. En drivkraft i hennes forskning är att bidra till stödjande och hälsofrämjande utemiljöer för stadens invånare.

Se filmen

Lär känna professor Helena Nordh och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Föreläsning

Titta på Helena Nordhs installationsföreläsning med titeln "Grönytor i stadsmiljö: en fråga om liv och död". Föreläsningen har svensk textning.

Helena Nordh går i en park. Det är vinter och snö.
Helena Nordh på promenad i Skytteparken och Stadsparken i Örebro. Foto: Theodor Nordh-Thorgren

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Helena Nordh föddes 1980 och är uppväxt i södra Dalarna. Hon studerade landskapsarkitektur vid SLU och tog ut examen 2006. Under en kortare anställning som forskningsassistent vid SLU kom hon i kontakt med en forskningsmiljö i Norge, och erbjöds att bli doktorand vid Norges miljö og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hon disputerade 2010 med en avhandling om vilka element i små urbana grönytor som främjar mental återhämtning hos människor. Helena Nordh fortsatte sedan med forskning och undervisning vid NMBU, och var starkt engagerad i utbildningsfrågor på central nivå. I slutet av 2017 blev hon befordrad till professor i landskapsplanering vid NMBU.

Efter en sabbatstermin vid Köpenhamns universitet och en kortare tid som gästprofessor vid Örebro universitet återvände Helena Nordh 2019 till SLU och institutionen för stad och land. Helena Nordhs forskning rör urbana grönytor, hur de upplevs, används och vilka kvaliteter och funktioner de har sett ur ett brukarperspektiv. Ett specialintresse i hennes forskning är begravningsplatser.

Relaterade sidor: