Malin Elfstrand, professor i skogspatologi

Senast ändrad: 12 april 2024
Porträtt av Malin Elfstrand

Malin Elfstrand är sedan den 1 maj 2023 professor i skogspatologi.

Malin Elfstrands forskning handlar om samspel mellan träd och svampar, både sådana som orsakar sjukdom och sådana som inte gör det. Hon är särskilt intresserad av den genetiska bakgrunden till att vissa trädindivider drabbas hårt av angrepp av t.ex. rotröta eller askskottsjuka, medan andra träd av samma art knappt påverkas alls. På sikt vill hon kunna använda sådana kunskaper för att utveckla en verktygslåda som trädförädlare kan använda för att välja ut träd med bättre sjukdomsresistens.

Se filmen

Lär känna professor Malin Elfstrand och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Malin Elfstrand med doktorand tittar på granplantor i växthuset.
Malin Elfstrand och Matilda Stein Åslund, i SLU Biocentrums växthus i Uppsala, med granplantor som odlats fram via somatisk embryogenes. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Malin Elfstrand är född och uppvuxen i Västervik. Efter studier i biologi vid Uppsala universitet började hon som doktorand i skoglig cell- och molekylärbiologi vid SLU, och hon disputerade 2001. Efter en vistelse som postdoktor vid Basels universitet i Schweiz återvände hon till SLU, där hon har varit verksam som postdoktor, forskarassistent och närmast som universitetslektor i skogspatologi vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Malin Elfstrands forskning fokuserar på skogsträd och molekylär och genetisk kunskap om sjukdomsresistens för att förebygga sjukdomar på skogsträd och öka skogens hälsa.

Malin Elfstrand är mycket engagerad i SLU:s grundutbildning, tidigare genom uppdrag som institutionsstudierektor och ledamot i programnämnd och nu som ledamot av SLU:s utbildningsnämnd.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Professor Malin Elfstrand

Porträtt av en kvinna utomhus. Foto.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi,
Avdelningen för skoglig patologi
malin.elfstrand@slu.se, 018-671579