Markus Schmid, professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter

Senast ändrad: 12 april 2024
Porträtt av Markus Schmid

Markus Schmid är sedan den 1 mars 2023 professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot växter. Hans installationsföreläsning har titeln: "Regulation of plant development by the environment".

Växter bevarar förmågan att bilda nya organ under hela livet. Detta innebär inte bara att de kan växa kontinuerligt, utan också att de snabbt och flexibelt kan anpassa sig till förändringar i miljön, vilket gör att de kan utvecklas ganska olika under olika förhållanden. Markus Schmid utforskar de molekylära mekanismer som styr växternas utveckling, framför allt hur miljösignaler såsom dagslängd och temperatur reglerar övergången till blomning – då växten växlar från att bilda bladmassa till att gå i blom. Kunskap om hur växter uppfattar och reagerar på miljöförändringar kan göra det lättare att ta fram nya grödor som är anpassade till ett förändrat klimat.

Se filmen

Lär känna professor Markus Schmid och hans verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Markus Schmid studerar en Arabidopsisplanta i en av SLU Biocentrums klimatkammare.
Markus Schmid studerar en Arabidopsisplanta i en av Biocentrums odlingskammare. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Markus Schmid föddes 1970 i en liten stad i sydöstra Tyskland och studerade biologi vid Technische Universität München, där han även tog ut en doktorsexamen i växtbiologi 1999. Efter två år som postdoktor vid The Salk Institute for Biological Studies i La Jolla, USA, anställdes han 2002 som forskare och gruppledare vid Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie i Tübingen. Markus Schmid utnämndes till professor vid Umeå universitet 2015 och till Wallenberg Scholar 2019. Under åren 2018 till 2021 var han även gästforskare på deltid vid Beijing Forestry University i Kina.

Markus Schmid rekryterades till SLU 2023. Hans forskning handlar om de molekylära mekanismer som styr växters utveckling, framför allt hur miljösignaler såsom dagslängd och temperatur reglerar övergången till blomning. Hans forskning om växters temperaturanpassning finansieras för närvarande av Vetenskapsrådet, Formas och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Relaterade sidor: