Patricia Hedenqvist, professor i försöksdjursmedicin

Senast ändrad: 08 april 2024
Porträtt av Patricia Hedenqvist

Patricia Hedenqvist är sedan den 1 december 2023 professor i försöksdjursmedicin. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Stora insatser för små djur genom bättre narkos och smärtbehandling".

Patricia Hedenqvists forskning syftar till att förbättra metoder för narkos och smärtbehandling av gnagare och kaniner, för djurens egen skull och för att höja kvaliteten på data från biomedicinsk forskning. Studierna kan leda till ökad djurvälfärd inom både djursjukvård och forskning, och till en bättre humansjukvård. En ny narkosmetod för kaniner har t.ex. med framgång använts för att utvärdera ett nytt läkemedel som ska förhindra fatala blödningar hos människor som behöver kopplas till en hjärtlungmaskin under lång tid.

Se filmen

Lär känna professor Patricia Hedenqvist och hennes verksamhet! Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Bild av två personer i skyddskläder som håller i varsin vit råtta.
Patricia och en student klappar vita albinoråttor. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Patricia Hedenqvist är född 1964 i Norrköping. Hon utbildade sig till veterinär i München på 1980-talet. Efter några år som kliniskt verksam på djursjukhus påbörjade hon en tjänst som universitetsveterinär vid Linköpings universitet. Där påbörjade hon specialistutbildning och forskning i försöksdjursmedicin, periodvis på universitet i USA och England. År 1996 flyttade hon till Stockholm och var verksam på Karolinska Institutet (KI) som universitetsveterinär och doktorand. Mellan 2004 och 2010 jobbade hon på läkemedelsbolaget Biovitrum AB, numera SOBI, samtidigt som hon avslutade sina doktorandstudier och disputerade vid KI 2008.

Sedan 2010 är Patricia Hedenqvist forskare och lärare vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper. Hot utsågs till docent 2015 och är europeisk specialist i försöksdjursmedicin (Dipl. ECLAM). Hennes forskning handlar om bedövning och smärtbehandling av gnagare och kanin, för såväl forskning som djursjukvård.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Patricia Hedenqvist
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för komparativ medicin och fysiologi                                                        

Telefon: 018-671899
E-post: patricia.hedenqvist@slu.se