Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling för framtiden

Framtidsprojekten är sprungna ur den satsning på SLU Campus Skara som Västra Götalandsregionen initierade 2014. 2018 beslutades om ytterligare sex års satsning 2018-2023 med fokus på Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, Precisionsodling och Kunskapsförmedling till lantbruket.

Publicerad: 06 november 2018 - Sidansvarig: anna-karin.hallgren@slu.se
Loading…