Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter

Projektet fokuserar på nöt- och lammköttsproduktion. Det bedrivs som en samproduktion mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Västra Götalandsregionen och SLU med hjälp av bland annat delade tjänster. SLU:s forskningsstation för nöt- och lammköttsproduktion, Götala nöt- och lammköttscentrum, är ett viktigt nav i projektet och olika produktionsförsök genomförs där. Inom projektet utvecklas också de angränsade forskningsområdena köttkvalitet och företagsekonomi inom nöt- och lammköttsproduktion.

Precisionsodling

Projektets primära syfte är att stärka forskning, utveckling och kunskapsöverföring av precisionsodling i klustret kring SLU Skara och Agrovästprogrammet Precisionsodling i Sverige (POS). Målsättningen är dels att skapa en internationellt attraktiv forsknings- och innovationsmiljö inom området med en fältforskningsstation utrustad med den avancerade utrustning och kunskap som krävs för modern fältforskning. Genom att stärka samverkan med lantbruket, rådgivningsorganisationer, företag och myndigheter regionalt och nationellt skall metoder och verktyg för kunskapsöverföring utvecklas.

Kunskapsförmedling till lantbruket

SLU RådNu är en långsiktig satsning med syfte att skapa en nationell samverkansplattform kring frågor rörande rådgivning. Tillsammans med både privata och offentliga rådgivningsorganisationer skapar vi en rådgivarakademi, initierar forskningsprojekt och utvecklar nya rådgivningskoncept.

Samling av människor som står på ett grönt fält, foto.

KliMatspelet 2030

Prototyp 2030 är en vetenskapligt förankrad spelprototyp som tar ett gemensamt grepp om aktuella frågor som rör mat, miljö och klimat. Spelet är digitalt och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av hållbar utveckling. Primär målgrupp är gymnasieelever. Under hösten 2019 ska prototypen testas inom ämnen som naturkunskap, biologi och geografi, för att utvärdera hur prototypen kan utvecklas till ett färdigt spel. Planen är att utveckla prototypen vidare till "2030 KliMat-spelet", som förhoppningsvis är klart under 2022.

Bilden föreställer en stad med stora gröna marker som ligger vid vattnet. Över hela bilden står det 2030, illustration.
Publicerad: 26 januari 2022 - Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se
Loading…