Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling för framtiden

Framtidsprojekten är sprungna ur den satsning på SLU Campus Skara som Västra Götalandsregionen initierade 2014.

Biogasweb.jpg

Fossilfritt lantbruk

Projektets övergripande mål är att genomföra forskning som bidrar med kunskap av vikt för utvecklingen av det fossilfria lantbruket, med minimerad klimatpåverkan. Ett stort fokus i projektet ligger på forskning/samverkan om biogas.
Publicerad: 22 september 2016 - Sidansvarig: anna-karin.hallgren@slu.se