Hoppa till huvudinnehåll

SLU RådNu – kompetenscentrum för rådgivning

Forskning och utveckling av effektiv rådgivning är avgörande för en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. Vi arbetar brett inom de gröna näringarna – från jord till bord.

hand håller jord

Forskning för framtiden

Vår forskning ska bidra till ny kunskap om kommunikation, rådgivning, lärande och samverkan med fokus på naturresurshantering. Genom att använda nya arbetsmetoder och kommunicera tydligt kan vi nå ökad hållbarhet och hantera många olika mål.
studenter

Utbildning ger hållbarhet

Våra kurser ska bidra till en stärkt kapacitet hos framtidens rådgivare, kommunikatörer och ledare med avseende på deras förmåga att själva driva förändringsprocesser för ökad hållbarhet. Målsättningen är att utveckla tvärvetenskapliga, forskningsanknutna utbildningar av hög kvalitet.
Äpplen

Samverkan med näringen

Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för aktörer inom den gröna sektorn när det gäller vetenskapligt baserad kunskap om rådgivning och sociala innovationer. Vår roll som samverkans- och kompetensplattform stärks genom gemensamma initiativ med externa parter.
Gamla träd på äng

Aktuell forskning

Hållbar mark- och vattenanvändning
- Naturbruksdialog
- Ny förvaltningsmodell för biologisk mångfald – BioGov
- Klimatresilienta landskap

Jordhälsa och nya brukningsmetoder
- Brukningsmetoder och klimat
- Bättre jordhälsa genom nya kunskapsprocesser
- Stöd till lantbrukets jordhälsoentreprenörer

Biodling, pollinering och andra ekosystemtjänster
- Att gynna pollinatörer – Beespoke
- Nyttodjurparker – biologisk mångfald inom fruktodling
- Medborgarforskning kring pollinatörernas tillgång till föda
- Regionala bihälsorådgivare

Samverkan för hållbart lantbruk
- Social hållbarhet i lantbruket
- SustAinimal – djurens roll i framtidens livsmedelssystem
- Kunskap och innovation för lantbrukets företagsutveckling

Publicerad: 29 augusti 2022 - Sidansvarig: anna.lind.lewin@slu.se
Loading…