Sveriges lantbruksuniversitet

RådNu - en nationell samverkansplattform

Kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Det behövs metoder för att nå lantbrukarna på ett effektivare sätt. Därför finns RådNu - kompetenscentrum för rådgivningsmetodik.

Gruppsnack.JPG

Det här jobbar vi med

  • Uppdragsutbildningar
  • Initiera gemensamma utvecklings-/forskningsprojekt med näringens aktörer
  • Rekrytera doktorander etc, för att öka vår kunskap om rådgivning
  • Kompetensmässigt stöd till andra ämnesområden - metodutveckling
  • Nationell rådgivningskonferens
  • Internationell samverkan med motsvarande nav i andra länder
Publicerad: 24 april 2018 - Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se