Hoppa till huvudinnehåll

SLU RådNu – kompetenscentrum för rådgivning

Forskning och utveckling av effektiv rådgivning är avgörande för en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. Vi arbetar brett inom de gröna näringarna – från jord till bord.

Christina Lundström

Ny avhandling lyfter omsorgen som faktor i jordbrukets digitalisering

Forskaren Christina Lundström på SLU RådNu har undersökt hur vi kan inkludera lantbrukarna i utvecklingen av ny teknik.
– Forskare och teknikutvecklare har under lång tid haft fokus på tekniken i sig och inte på verkligheten och de lantbrukare som tekniken är beroende av för att fungera, menar Christina Lundström som disputerade med avhandlingen Care in digital farming – from acting on to living with den 6 december 2022.
Läs hela nyhetsbrevet

 

Äpplen

Samverkan med näringen

Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för aktörer inom den gröna sektorn när det gäller vetenskapligt baserad kunskap om rådgivning och sociala innovationer. Vår roll som samverkans- och kompetensplattform stärks genom gemensamma initiativ med externa parter.

humla

Aktuell forskning

Hållbar mark- och vattenanvändning
- Naturbruksdialog
- Ny förvaltningsmodell för biologisk mångfald – BioGov
- Klimatresilienta landskap

Jordhälsa och nya brukningsmetoder
- Brukningsmetoder och klimat
- Bättre jordhälsa genom nya kunskapsprocesser
- Stöd till lantbrukets jordhälsoentreprenörer

Biodling, pollinering och andra ekosystemtjänster
- Att gynna pollinatörer – Beespoke
- Nyttodjurparker – biologisk mångfald inom fruktodling
- Medborgarforskning kring pollinatörernas tillgång till föda
- Regionala bihälsorådgivare

Samverkan för hållbart lantbruk
- Social hållbarhet i lantbruket
- SustAinimal – djurens roll i framtidens livsmedelssystem
- Kunskap och innovation för lantbrukets företagsutveckling

Följ oss på Facebook!
Publicerad: 26 januari 2023 - Sidansvarig: anna.lind.lewin@slu.se
Loading…