Hoppa till huvudinnehåll

SLU RådNu – kompetenscentrum för rådgivning

Vårt mål är att bidra till hållbar utveckling genom att stärka kapaciteten hos olika aktörer och skapa förutsättningar för samverkan och samarbete. Vi arbetar nära människor med nya metoder och arbetssätt. Genom vår forskning och undervisning vill vi förstå, stödja och delta i innovativa förändringsprocesser.

Fokus på naturresurshantering

Vår forskning ska bidra till ny kunskap om kommunikation, rådgivning, lärande och samverkan med fokus på naturresurshantering. Genom att använda nya arbetsmetoder och kommunicera tydligt kan vi nå ökad hållbarhet och hantera många olika mål.

Forskare i fält

Utbildning för stärkt kapacitet

Våra kurser ska bidra till en stärkt kapacitet hos framtidens rådgivare, kommunikatörer och ledare med avseende på deras förmåga att själva driva förändringsprocesser för ökad hållbarhet. Målsättningen är att utveckla tvärvetenskapliga, forskningsanknutna utbildningar av hög kvalitet.

studenter

Forskning nära näringens aktörer

Genom forskning, utbildning och utvecklingsprojekt är vårt mål att stärka kapaciteten både internt och externt. Vi arbetar med att öka vår gemensamma förståelse för framgångsfaktorer och utvecklar metoder som kan användas i många olika sammanhang. Lärandet sker i de processer vi arbetar i.

Äpplen
Magnus Ljung

Hållbar förändring kräver samarbete

Forskargruppen på SLU RådNu ska bidra till ett hållbart lantbruk och hållbar mark- och vattenanvändning.
Vårt fokus är rådgivning, kommunikation och lärande och vi kompletterar annan viktig forskning på SLU. Det som karakteriserar vår forskning är att den är tillämpad. Övergripande bidrar vi till samhällets förmåga att hantera flaskhalsarna. Vi stärker andras kapacitet att agera och själva ta ansvar och utvecklar ny kunskap om framgångsfaktorer för samverkan och lärande, säger Magnus Ljung, verksamhetsledare på SLU RådNu. Läs mer

lisa blix germundsson

Innovation som verktyg för praktisk förändring i samhället

Lisa Blix Germundsson doktorerade 14 april 2023 med avhandlingen Kunskaps-och innovationssystem inom svensk trädgårdsnäring. En studie av samarbete mellan olika aktörer för nytta.

Efter många år på LRF med lantbrukets miljöfrågor och som verksamhetsledare på SLU Partnerskap Alnarp har Lisa blivit alltmer fascinerad över hur ny kunskap och innovation utvecklas i samarbete mellan människor med olika bakgrund och kompetenser. I sin avhandling undersöker hon detta.
Idag arbetar Lisa en del av sin tid på SLU RådNu.

Christina Lundström

Omsorgen som faktor i jordbrukets digitalisering

Forskaren Christina Lundström på SLU RådNu har undersökt hur vi kan inkludera lantbrukarna i utvecklingen av ny teknik.
– Forskare och teknikutvecklare har under lång tid haft fokus på tekniken i sig och inte på verkligheten och de lantbrukare som tekniken är beroende av för att fungera, menar Christina Lundström som disputerade med avhandlingen Care in digital farming – from acting on to living with den 6 december 2022.
Läs hela nyhetsbrevet

 

humla

Aktuell forskning

Hållbar mark- och vattenanvändning

- Naturbruksdialog
- Ny förvaltningsmodell för biologisk mångfald – BioGov
- Klimatresilienta landskap

Jordhälsa och nya brukningsmetoder

- Brukningsmetoder och klimat
- Bättre jordhälsa genom nya kunskapsprocesser
- Stöd till lantbrukets jordhälsoentreprenörer

Biodling, pollinering och andra ekosystemtjänster

- Att gynna pollinatörer – Beespoke
- Nyttodjurparker – biologisk mångfald inom fruktodling
- Medborgarforskning kring pollinatörernas tillgång till föda
- Regionala bihälsorådgivare

Samverkan för hållbart lantbruk

- Social hållbarhet i lantbruket
- SustAinimal – djurens roll i framtidens livsmedelssystem
- Kunskap och innovation för lantbrukets företagsutveckling

Medarbetare

Medarbetarna på SLU RådNu är aktiva forskare som arbetar för att finna vägar till förbättrade metoder för rådgivning. Kontakta oss gärna!

Team SLU RådNu 2023

Följ oss på Linkedin

Här lägger vi löpande ut ny forskning.

Linkedin
Följ oss på Facebook!
Publicerad: 28 februari 2024 - Sidansvarig: anna.lind.lewin@slu.se
Loading…