Hoppa till huvudinnehåll

SLU RådNu – kompetenscentrum för rådgivning

Forskning och utveckling av effektiv rådgivning är avgörande för en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. Vi arbetar brett inom de gröna näringarna – från jord till bord.

Gamla träd på äng

Aktuell forskning

Hållbar mark- och vattenanvändning
- Naturbruksdialog
- Ny förvaltningsmodell för biologisk mångfald – BioGov
- Klimatresilienta landskap

Jordhälsa och nya brukningsmetoder
- Brukningsmetoder och klimat
- Bättre jordhälsa genom nya kunskapsprocesser
- Stöd till lantbrukets jordhälsoentreprenörer

Biodling, pollinering och andra ekosystemtjänster
- Att gynna pollinatörer – Beespoke
- Nyttodjurparker – biologisk mångfald inom fruktodling
- Medborgarforskning kring pollinatörernas tillgång till föda
- Regionala bihälsorådgivare

Samverkan för hållbart lantbruk
- Social hållbarhet i lantbruket
- SustAinimal – djurens roll i framtidens livsmedelssystem
- Kunskap och innovation för lantbrukets företagsutveckling

Publicerad: 25 november 2022 - Sidansvarig: anna.lind.lewin@slu.se
Loading…