Sveriges lantbruksuniversitet

RådNu - en nationell samverkansplattform

Rådgivningen är en framgångsfaktor för det svenska lantbruket, men kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Det finns ett behov av effektivare kunskapsspridning och nya arbetssätt och roller. Därför har SLU bildat ett kompetenscentrum för rådgivningsmetodik, RådNu.

RådNus områden webb.jpg

Aktiviteter

  • Uppdragsutbildningar
  • Initiera gemensamma utvecklings-/forskningsprojekt med näringens aktörer
  • Rekrytera samverkanslektor, doktorander etc, för att öka vår kunskap om rådgivning
  • Kompetensmässigt stöd till andra ämnesområden - metodutveckling
  • Nationell rådgivningskonferens
  • Internationell samverkan med motsvarande nav i andra länder