Götala nöt- och lammköttsforskning

Senast ändrad: 09 februari 2024
Foto: Herefordko står med huvudet i en krubba.

SLU:s forskningsanläggning för nöt- och lammköttsproduktion, Götala nöt- och lammköttsforskning, är beläget två kilometer utanför Skara. På anläggningen bedrivs tillämpade försök med nötkreatur och får. Försöken kan till exempel handla om uppfödningsmodeller där utfodring, bete, miljöaspekter, produktionsekonomi och köttkvalitet jämförs. Götala kan erbjuda forskare och näringsliv en unik miljö för olika studier.

Avdelningen för produktionssystem, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, ansvarar för driften i djurstallarna medan Lantbruksdriften vid SLU sköter växtodlingen. Under 2017-2018 uppfördes ett nytt stall för nötkreatur liksom serviceutrymmen med uppvärmningsbar spolhall, halmlager, enklare grovfoderlabb samt kyl- och frysrum. 

Djur på bete på Götalas marker

Götala nöt- och lammköttsforskning tar gärna emot studiebesök efter överenskommelse med personalen (fliken "Kontakt" nedan).  

Exempel på forskning - Götala

Här hittar ni ett exempel på nyligen avslutad forskning på Götala som visas i denna 3 minuter långa video. För textad version, använd länken nedan.


Kontaktinformation