Sociala tjänstehundars bidrag i samhället och upphandling av hundteam

Senast ändrad: 11 maj 2023
En golden retriever ligger på golvet och tittar på två barn som sitter på golvet

Ett webbseminarium som vill visa vilken nytta sociala tjänstehundar kan göra i samhället, men också bidra till att ta fram konkreta tips och rekommendationer för dem som genomför upphandlingar av sociala tjänstehundsteam. Det saknas idag riktlinjer för detta.

Anmälan stängd

Anmälan till seminariet är nu stängd.

Presentationer kommer att hållas av forskare, utbildare av sociala tjänstehundsteam, företrädare för branschen och aktiva hundförare.

Seminariet är kostnadsfritt. Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans med Svenska Terapihundskolan, Sveriges hundföretagare, Föreningen för Sociala Tjänstehundar och SLU Holding.

Hera med matte.PNG
På talarlistan finns Malin Orwén, rektor och matte till skolhunden Hera som blev utsedd till årets djurhjälte 2022 för sina insatser med skolelever.

9.30

 • Välkomna och presentation av upplägg och presentatör
            Therese Rehn, SLU
 • Hur arbetar sociala tjänstehundar   
            Sara Karlberg, Terapihundskolan
 • Exempel: Socialtjänst, LSS, barnsjukhus, äldreomsorg, skola
            Cia Lilja, Angelica Johansson, Anette Jirbäck, Maria Ivarsson,
            Elisabeth Karlsson och Malin Orwén matte till skolhunden Hera.      

10.30 Paus

 • Hälsoekonomi - vilken hälsonytta skapar hundarna?
            Inna Feldman, Uppsala universitet
 • Föreningen för Sociala Tjänstehundar och Sveriges hundföretagare
            Eva Münter och Emma Almqvist
 • Slutsatser från rapport om sociala tjänstehundar
             Lena Lidfors, SLU
 • Erfarenheter från upphandling av sociala tjänstehundar    
             Julian Garcia, Norrmalms stadsdelsförvalning

11.15 Paus

 • Diskussion i mindre grupper
 • Återsamling och presentation av förslag från grupperna 
            Therese Rehn
 • Avslutning

Programmet i pdf


Kontaktinformation

Mats Wiktorsson, Senior innovations- & affärsrådgivare
SLU Holding
mats.wiktorsson@slu.se, 0511-67 115, 072-209 66 03