Ur SLU:s kunskapsbank

Blodgrupper och råmjölk hos katter

Senast ändrad: 03 juni 2021
Diande katter. Foto.

Felin neonatal isoerytrolys (NI) inträffar när kattungar som har blodgrupp A diar från en hona med blodgrupp B och får i sig antikroppar mot sina röda blodkroppar vilket resulterar i att blodkropparna faller sönder.

Kattungar drabbade av NI dör oftast snart efter födseln. Om kattungen istället för att dia får mjölkersättning de första 12-16 timmarna av sitt liv klarar den sig från NI. Problemet är dock att den i så fall går miste om det immunförsvar som den skulle ha fått från sin mamma som ett skydd mot tidiga infektioner.

I en enkätstudie jämfördes kattungars överlevnad i kullar där det fanns risk för NI med andra kullar. Dödligheten skilde sig inte mellan kullar utan risk för NI och kullar där kattungarna riskerade NI och därför hindrades från att få råmjölk. Kattuppfödare har tidigare valt att göra dessa riskkombinationer för att bibehålla genetisk variation i raser med en hög andel katter som har blodgrupp B. Det är dock i dagsläget inte tillåtet att utan dispens para en honkatt som har blodgrupp B med en hane som har blodgrupp A.

Länk till artikeln:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423812

Referens:

Eva Axnér. A questionnaire on survival of kittens depending on the blood groups of the parents. 2014. Journal of Feline Medicine and Surgery. E-pub ahead of print.


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,