Ur SLU:s kunskapsbank

Kan rengöring med släckt kalk hjälpa vid kalvdiarréproblem?

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Diarré är vanligt hos unga kalvar och orsakas ofta av den encelliga parasiten Cryptosporidium parvum (kryptosporidier). En sjuk kalv utskiljer miljontals s.k. oocystor (mikroskopiska ägg) som är parasitens smittsamma stadium, med avföringen. Oocystorna är mycket tåliga i miljön och okänsliga mot vanliga desinfektionsmedel. Detta gör att kalvdiarréproblem orsakade av kryptosporidier är mycket svåra att komma till rätta med.

I studien undersöktes om desinfektion med finfördelad släckt kalk är effektivt för att minska smittycket och förhindra smittspridningen i besättningar med långvariga kalvdiarréproblem. I fyra mjölkkobesättningar spreds torr släckt kalk på golv och väggar i hälften av enkalvsboxarna innan en ny kalv flyttades in medan övriga boxar lämnades utan kalkbehandling.

Resultaten visade att kalvarna i de kalkade boxarna var nästan 2 dygn äldre när de fick diarré. Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende hur länge diarrén varade eller hur påverkade kalvarna blev.

Studien visar att kalkning inte räcker som enskild åtgärd för att minska smittrycket till en sådan nivå att kalvarna inte blir sjuka. Det kan dock vara ett värdefullt komplement till andra åtgärder som rekommenderas för att åtgärda kalvdiarréproblem. Dessa inkluderar att optimera råmjölksrutinerna, att göra noggrant rent i boxen och låta den torka ordentligt innan en ny kalv sätts in.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2018.11.004

Referens

Björkman C, von Brömssen C, Troell K, Svensson C. 2018. Disinfection with hydrated lime may help manage cryptosporidiosis in calves. Vet Parasitol. 264: 58-63.


Kontaktinformation

Camilla Björkman
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

E-post: camilla.bjorkman@slu.se