Skriv en blogg eller nyhetsartikel om FNs Food System Summit!

Senast ändrad: 31 augusti 2021

FN: s toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit, äger rum 23 september. Diskussioner om hur livsmedelssystem kan bli mer hållbara är relevanta för oss alla och det är viktigt att olika perspektiv kommer fram.

I korthet handlar FN:s Food Systems Summit om att:

1) nå mätbara framsteg mot Agenda 2030-målen

2) öka medvetenheten och höja den offentliga diskussionen om hur man skapar matsystem som är bra för både människor och planeten

3) utveckla principer för att vägleda regeringar och andra aktörer som vill utnyttja sina livsmedelssystem för att stödja SDG

4) skapa ett system för uppföljning och granskning för att säkerställa att toppmötets resultat fortsätter att driva nya åtgärder och framsteg.

 

Skulle du vara intresserad av att hjälpa oss att följa rapporteringen digitalt från toppmötet? Vi söker en eller två elever som tillsammans kan arbeta med att följa diskussionerna och slutsatserna under Food Systems Summit. Du/ni behöver sen sammanfatta reflektionerna i ett blogginlägg eller en nyhetsartikel. Viss timersättning utgår för insatsen.

Datumet för toppmötet är 23 september. Är du intresserad?

Beskriv varför du är intresserad av toppmötet och varför du vill rapportera om det och skicka till Emelie.Zonabend@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation