Tips på bra källor

Senast ändrad: 04 september 2023

Här kommer ett gäng länkar samlade som kan vara bra att ha koll på, både för dig som lärare och för dig som elev när du skriver din Global Challenge. Länkar kopplade till mer specifika teman hittar du under "Tips på ämnen"!

Lösningarna finns ofta nära utmaningarna

De bästa lösningarna finns ofta nära utmaningarna. Människor som lever med en utmaning har ofta bra insyn i vad som är grundorsaken och vad som behövs för att nå förändring. Ett sätt att ta reda på mer om vilka planer och strategier som redan finns för ökad livsmedelstrygghet i ett land är att leta efter strategier eller planer som man har tagit fram i landet. 

 

Några exempel

Globalis: Hitta fakta och statistik om olika länder och dess befolkning och andra viktiga parametrar. https://www.globalis.se/ 

FN:s faktablad om de globala målen: Läs FN:s faktablad och lär dig mer om FN och globala frågor. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/faktablad/

Nationella färdvägar för livsmedelssystem: I samband med FNs toppmöte för livsmedelssystem 2021 tog många länder har fram egna nationella färdvägar för hur livsmedelssystemen kan förbättras. Dem kan man hitta här: https://summitdialogues.org/overview/member-state-food-systems-summit-dialogues/convenors/

Nationella klimatplaner: Livsmedelstrygghet är nära länkade till klimatförändringar, och många länder har planer för hur t.ex. deras livsmedelsproduktion ska kunna bli mindre sårbar i sin så kallade Nationally Determined Contribution (NDC) under UNFCCC/Parisavtalet. På UNFCCC’s hemsida hittar man ländernas NDCer https://unfccc.int/NDCREG

Nationella biodiversitesstrategier: Livsmedelstrygghet är även nära länkat till biodiversitet och många länder har identifierat åtgärder som både kan främja livsmedelstrygghet och biologisk mångfald. Inom ramen för Konventionen om biologisk mångfrald (CBD) har de flesta länder tagit fram egna National Biodiversity Strategies and Action Plans. Många av dem innehåller åtgärder som främjar livsmedelstrygghet. På CBDs hemsida hittar man ländernas NBSAPs https://www.cbd.int/nbsap/search/

Sedan finns det ett stort antal andra nationella strategier och planer, både övergripande utvecklingsstrategier och strategier för utveckling av en viss sektor. Många av dem kan man hitta genom FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske: https://www.fao.org/faolex/country-profiles/en/

Lantbrukarorganisationer och civilsamhällesorganisationer: Det finns omfattande kunskap och en mångfald av strategier och planer som kan ha utvecklats av lantbrukarorganisationer, civilsamhällesorganisationer eller andra aktörer. Ibland är den här kunskapen integrerad i de nationella planerna, men ofta inte. Det finns en stor mångfald av sådana aktörer och strategier. En del kan man hitta genom paraplyorganisationer som t.ex. Alliance for Food Sovereignity in Africa (AFSA), Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development, IFOAM Organics International, Pan-African Farmers’ Organisation, och World Farmers’ Organisation.

Landguiden är en läsvärd sida för att lära sig mer om specifika länder och värdefulla grundfakta om sitt land. Landguiden är en del av utrikesinstitutet. Observera att det kan krävas prenumeration för att läsa på sidan. https://www.ui.se/landguiden/ 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation