Om Global Youth Institute

Senast ändrad: 30 juni 2022

Varje år väljs 200 gymnasieelever från hela världen ut för att delta i det tre dagar långa evenemanget Global Youth Institute som är instiftat av World Food Prize Foundation.

Utvalda studenter och deras lärare reser till Des Moines, Iowa, USA, i mitten av oktober för att delta i ett spännande tre-dagarsevenemang där de interagerar och diskuterar aktuell livsmedelssäkerhet och globala frågor med internationella experter.

Vid Global Youth Institute presenterar och diskuterar studenterna sina resultat med internationella experter, nätverkar med andra studenter från hela världen, besöker banbrytande industri- och forskningsanläggningar och deltar i diskussioner med globala ledare inom vetenskap, industri och politik.

Lärare registrerar sina elever för att delta i SLU Youth Institute på antingen campus Ultuna (Uppsala-regionen) eller campus Alnarp (Lund/Malmö-regionen). Det finns också möjlighet för enskilda gymnasieelever att själva registrera sig för att delta. Eleverna fördjupar sig sedan och skriver en kort uppsats om en aktuell fråga under ledning av sin lärare eller annan mentor.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38