Medverkan i SLU Youth Institute

Senast ändrad: 12 januari 2021
Studenter

Varför delta i SLU Youth Institute?

I detta spännande evenemang får deltagande gymnasieelever möjlighet att:

  • Presentera sin forskning och sina förslag på lösningar kring viktiga globala utmaningar i en kort presentation och i mindre gruppdiskussioner med experter.
  • Få kontakt med andra gymnasieelever för att dela med sig av idéer, tillsammans hitta lösningar på utmaningarna och knyta vänskapsband för livet.
  • Undersöka utmaningarna, få ta del av aktuell forskning och möjlighet att göra skillnad.
  • Interagera med forskare, globala ledare, innovatörer och företagare som arbetar för att stoppa hunger och fattigdom och förbättra livsmedelssäkerheten runt om i världen.

Uppsatserna kommer att utvärderas av the World Food Prize Board of Reviews. Den här gruppen av lärare och experter etablerades för att kunna guida och uppmuntra eleverna. Granskarna ger sedan personlig feedback till varje elev som deltar i Youth Institute.

Elever som deltar i SLU Youth Institute får titeln Borlaug-stipendiater.

Hur man deltar

För att delta i SLU Youth Institute fördjupar sig eleverna i en global utmaning och skriver en uppsats om ämnet, en så kallad Global Challenge. Elever kan delta antingen med hela klassen eller individuellt.

  • Anmälan för att delta i SLU Youth Institute 20/21: Kontakta koordinatorerna
  • Anmälan för att delta i SLU-finalen och inlämnande av uppsats sker senast den 10 mars 2021.
  • Finalen med rundabordssamtal kommer hållas den 22 april (Uppsala) och 6 maj (Malmö/Lund)

Det finns ingen registreringskostnad för att delta i tävlingen. Mer information om aktiviteter inom SLU Youth Institute kommer att publiceras kontinuerligt på webbsidan.

Ytterligare möjligheter för deltagarna

De bästa eleverna från varje Youth Institute Institute kommer att utses som deltagare till Global Youth Institute som hålls i oktober varje år i Des Moines, USA.

Global Youth Institute är ett spännande tredagarsprogram där unga ledare får träffa World Food Prize-pristagare. Mer än 1000 globala ledare från 65 länder deltar i World Food Prize årliga internationella konferens.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se