Medverka i SLU Youth Institute!

Senast ändrad: 11 januari 2024
Studenter

Varför delta i SLU Youth Institute?

I detta spännande program får deltagande gymnasieelever möjlighet att:

  • Skriva varsin uppsats om en global utmaning de själva väljer. 
  • Delta i olika föreläsningar och event för att lära sig mer om spännande ämnen
  • Möjlighet att presentera sitt arbete och sina förslag på lösningar kring viktiga globala utmaningar i en kort presentation och i mindre gruppdiskussioner med experter.
  • Få kontakt med andra gymnasieelever för att dela med sig av idéer, tillsammans hitta lösningar på utmaningarna och knyta vänskapsband för livet.
  • Undersöka utmaningarna, få ta del av aktuell forskning och möjlighet att göra skillnad. 

Hur man deltar

För att delta i SLU Youth Institute fördjupar sig eleverna i en global utmaning och skriver en uppsats om ämnet, en så kallad Global Challenge. Elever kan delta antingen med hela klassen eller individuellt. Alla uppsatser skrivs individuellt.

  • Anmälan för att delta i SLU Youth Institute 23/24 öppnar i augusti 2023
  • Anmälan för att delta i SLU-finalen och inlämnande av uppsats sker senast den 22 mars 2024
  • Finalen med rundabordssamtal kommer hållas den 25 april (Uppsala), 15 maj (Skåne) och 30 maj (Umeå)

Det finns ingen registreringskostnad för att delta i tävlingen. Mer information om aktiviteter inom SLU Youth Institute kommer att publiceras kontinuerligt på webbsidan.

Ytterligare möjligheter för deltagarna

Några elever från varje Youth Institute kommer att väljas ut att delta i Global Youth Institute som hålls i oktober varje år i Des Moines, USA.

Global Youth Institute är ett spännande tredagarsprogram där unga ledare får träffa World Food Prize-pristagare. Mer än 1000 globala ledare från 65 länder deltar i World Food Prize årliga internationella konferens.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38