Hoppa till huvudinnehåll

Djurhälsa

Att arbeta för en bättre djurhälsa bidrar på flera sätt till att uppnå målen i Agenda 2030. Förbättrad djurhälsa ger småskaliga bönder ökad produktion och avkastning, och minskar spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier.

One Health - samspelet mellan djur-, human- och ekosystemhälsa

För att förstå det komplexa samspelet mellan djurhälsa, humanhälsa och ekosystemhälsa krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt och samarbete mellan flera vetenskapliga discipliner. Vid SLU finns bred kompetens inom One Health-området.  

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå):
Telefon: +46-(0)90-786 82 38

Loading…