Ur SLU:s kunskapsbank

Mindre gris- och fågelkött utan sojaimport

Senast ändrad: 06 juli 2023
Sojafält från luften, foto.

EU:s produktion av kött, mjölk och ägg är idag beroende av importerad soja från framför allt Sydamerika. Utöver den koppling som finns till avskogning och andra hållbarhetsutmaningar gör importberoendet EU:s livsmedelsproduktion sårbar för handelshinder och prisfluktuationer på den internationella marknaden.

I EU:s nya ”jord till bord”-strategi framhålls ökad produktion av proteingrödor som en viktig del i en mer hållbar animalieproduktion. Men räcker EU:s åkermark till för att bli kvitt sojaimporten?

I en ny studie har vi tagit fram scenarier för hur EU:s sojaimport skulle kunna undvikas, samtidigt som mängden åkermark som används för foderproduktion inom EU inte ökar. Detta är viktigt för att undvika att importberoendet bara flyttas från soja till andra grödor.

Resultaten visar att det är svårt att upprätthålla dagens animalieproduktion utan sojaimport. Produktionen av gris- och fågelkött minskade med mellan 43 och 58 % i scenarierna. Kött och mjölk från idisslande djur som kor och får, vilka i större utsträckning kan utnyttja gräsmarker och grovfoder, minskade inte lika mycket.

Referens

Karlsson, J.O., Parodi, A., van Zanten, H.H.E., Hansson, P-E., Röös, E. 2021. Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry. Nature Food 2, 38–46. doi.org/10.1038/s43016-020-00203-7

Länkar till publikationen

https://doi.org/10.1038/s43016-020-00203-7

https://rdcu.be/ccycD


Kontaktinformation

Johan Karlsson, doktorand
Institutionen för energi och teknik, SLU
johan.o.karlsson@slu.se, 073-957 84 51