Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om LivsID

Nyheter om vårt industridoktorandprogram inom livsmedelsområdet (LivsID).
Ett apple på en gren med vattendroppar på. Foto.

Årsmöte för LivsID 28:e oktober

Den 28:e Oktober kl 9.00 har industridoktrandprogrammet LivsID sitt årsmöte med uppdateringarna från doktoranderna som alla forskar inom livsmedelsrelaterade ämnen.

 • Externwebben
 • SLU Future Food
26 oktober 2021
En kvinna med blont hår i hästsvans står i ett laboratorium med en flaska i handen. Foto.

Industridoktorander kan bli framtidens ledare inom livsmedel

Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Som en del i att ta fram Sveriges framtida ledare inom livsmedelsindustrin startades industridoktorandprogrammet LivsID vid SLU. Nu har doktoranderna kommit mer än halvvägs i projekten som involverar nio företag och elva doktorander.

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • På startsida EW
 • SLU Future Food
19 april 2021
En leende kvinna sitter på en gammaldags traktor. Foto.

Solja använder vetekli för bättre bröd och minskat matsvinn

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt undersöker Solja Pietiäinen hur vetekli kan produceras så att det också kan användas som livsmedelsingrediens. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Lantmännen.

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • SLU Future Food
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
13 april 2021
En grillad kycklingfilé på en tallrik. Foto.

Tomasz minskar farliga bakterier i kyckling

Tomasz Dzieciolowski undersöker hur vi kan minska antalet campylobacter och andra sjukdomsframkallande bakterier i den konsumentfärdiga kycklingen i sitt doktorandprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Kronfågel och SLU.

 • Externwebben
 • SLU Future Food
13 april 2021
En kvinna med blont hår i hästsvans står i ett laboratorium med en flaska i handen. Foto.

Fiberrikt bröd för en sund tarm och hjärna

Laura Pirkola undersöker vilka effekter fiberrikt bröd har på tarmfloran och hjärnan med hjälp av kliniska studier. Hon studerar också hur det här ämnet kommuniceras och vilka tankar och beteende som finns kring ämnet. Laura är nu halvvägs genom sitt doktorandprojekt, som är ett samarbete mellan SLU och Fazer, och vi tog chansen att ställa några frågor!

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
29 mars 2021
En man luktar på hö. Foto.

Thomas undersöker laktobaciller - hemligheten bakom den perfekta osten

Thomas Eliasson är industridoktorand i projektet LivsID och arbetar både på Norrmejerier och SLU. Han undersöker laktobaciller som är viktiga för smakutvecklingen i många lagrade ostar och har nu kommit halvvägs i sitt projekt. Vi tog chansen att ställa några frågor!

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Molekylära vetenskaper
 • Institutionen för husdjurens utfodring och vård
 • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
24 mars 2021
Kor vid en mjölkningsmaskin. Foto.

Lättare för jordbrukare att ta beslut om kor med juverinfektioner med bättre beslutsverktyg

Mastit är en potentiellt dödlig infektion i juvret och den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor över hela världen. Hur kan vi bättre upptäcka när kor har mastit och ge rätt behandling? Det undersöker John Bonestroo i sitt doktorandprojekt.

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • VH-fakulteten
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • SLU Future Food
23 mars 2021
Äppelträd i en odling. Foto.

Svenska äpplen året runt, går det?

Idag är bara en tredjedel av de äpplen som säljs i landet från Sverige. Därför forskar Joakim Sjöstrand hur lagringstiden för äpplena kan ökas. Det kan förhoppningsvis göra så att vi kan äta svenska äpplen året runt i framtiden.

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Institutionen för växtförädling
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
18 mars 2021
En hand med blå handske hållet ett provrör med genomskinlig vätska. Foto.

Hur bra bakar vetemjöl med olika kemiska sammansättning?

Louise Selga är industridoktorand hos Lantmännen och SLU och undersöker vetemjöls sammansättning och bakegenskaper. Bättre koll på den kemiska sammansättningen och på hur olika parametrar påverkar varandra kan ge bättre bröd.

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
17 mars 2021
En man i blå jacka står på ett lerigt fält. Foto.

William forskar för bättre sockerbetor

Sockerbetor lagras ofta på åkrarna över vintern och en viktig ekonomisk aspekt är förstås att minska förluster efter skörd. William English är doktorand och anställd vid Nordic Beet Research och på SLU. Hans mål är att ta reda på hur man kan bevara sockerbetorna på bästa möjliga sätt!

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Institutionen för biosystem och teknologi
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
15 mars 2021
En man med tre kor på en äng i solsken. Foto.

Christian hjälper kor att hitta den perfekta partnern

Christian Bengtsson är en av SLU:s industridoktorander inom livsmedel i projektet LivsID. Nu har han kommit halvvägs i sitt doktorandprojekt som handlar om att avla kor med hjälp av DNA-information.

 • Externwebben
 • Husdjursvetenskap
 • Institutionen för husdjursgenetik
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
12 mars 2021
En man pipetterar i ett lab. Foto.

Ludwig forskar för harmoni mellan människor och nyttiga bakterier

Ludwig Lundqvist är industridoktorand inom livsmedel på SLU och BioGaia. Han undersöker hur man bäst odlar och producerar bakterier som är bra för hälsan. Halvvägs genom doktorandprojektet passade vi på att ställa några frågor!

 • Externwebben
 • Livsmedelsvetenskap
 • Molekylära vetenskaper
 • Forskning
 • Samverkan
 • SLU Future Food
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
08 mars 2021
En svart och vit ko utomhus. Foto.

Nya indikatorer för juverinflammation ger större förståelse om hur kor återhämtar sig

Mastit eller juverinflammation är en vanlig produktionssjukdom i mjölkbesättningar och orsakar nedsatt djurvälfärd och ekonomiska förluster för jordbrukaren. I en ny studie har mer information om hur olika indikatorer för juverinflammation samverkar tagits fram. Därmed blir det blir lättare att förutse vilka kor som kommer återhämtar sig och vilka som behöver åtgärder.

 • Externwebben
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • VH-fakulteten
 • Samverkan
 • Forskningsnyheter
 • SLU Future Food
01 mars 2021
Foto på Christian Bentsson omgiven av kor.

En DNA-profil säger mer om en kvigas potential som mjölkko än traditionella härstamningsindex

Intresset för genomiska test, dvs. analyser av djurs hela arvsmassa, har ökat snabbt inom aveln på mjölkkor. Det är numera billigt att ta fram DNA-profiler på enskilda individer och enligt en ny SLU-ledd studie ger de en bättre bild av vilka kvigkalvar som bör bli avelsdjur i besättningen, i jämförelse med dagens härstamningsindex. Dessutom kan DNA-information användas för att kontrollera förekomsten av genetiska defekter och graden av inavel i besättningen.

 • Externwebben
 • Genetik och förädling
 • Husdjursvetenskap
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för husdjursgenetik
 • På startsida EW
 • Forskningsnyheter
 • Pressmeddelanden
 • SLU Future Food
16 december 2020

Besök hos DeLaval

 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • Forskarskolor
04 februari 2020

Besök hos Äppelriket i Kivik

LivsID besökte Äppelriket – en sammanslutning av flera små och medelstora producenter

 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • Forskarskolor
31 januari 2020
Årsmötesdeltagarna utanför slottet i Alnarp.

LivsID-årsmöte i Alnarp

Den 4 oktober, samlades vi på SLU:s campus i Alnarp för vårt första årsmöte i programmet.

 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • Forskarskolor
31 januari 2020

Kick-off för LivsID-programmet

Efter ungefär ett år av intensivt arbete för att få upp och få igång LivsID-programmet, går vi nu in i den fas där vi verkligen börjar se "coola" saker hända: doktoranderna utvecklar sina idéer till verklig forskning och intressanta projekt. Kick-off:en den 27 september 2018 var den första samlade händelsen för LivsID-programmet.

 • Livsmedelsvetenskap
 • Forskarutbildning
 • Forskning
 • Samverkan
 • Utbildning
 • Forskarskolor
19 september 2018
Loading…