Utbildningens avslutning

Senast ändrad: 07 juni 2023

Avhandlingen

Forskningsarbetet som bedrivs under studietiden publiceras på olika sätt och samlas i en avhandling. Avhandlingen är den skriftliga examinationen som ska visa att den blivande doktorn kan redovisa avhandlingsarbetet på ett vetenskapligt sätt och att man uppnått utbildningsmålen. 

Disputationen

Avhandlingen presenteras och försvaras vid en disputation. Detta är ett öppet seminarium där en av fakulteten utsedd expert, opponent, diskuterar och ifrågasätter avhandlingens innehåll. Syftet är att respondenten,den blivande doktorn, ska med hjälp av sin vetenskapliga kompetens diskutera och bemöta frågorna. En betygsnämnd observerar och deltar i diskussionen. Det är nämnden som efteråt som bestämmer om respondentens avhandling och muntliga försvar visat att utbildningens mål har uppnåtts.

Examen

När alla kurser, avhandling och disputation är godkända så utfärdar universitet en doktorsexamen i det forskarutbildningsämne man blivit antagen till. Beroende på vilken grundexamen man har så blir man:

  • Agronomie Doktor
  • Skoglig Doktor
  • Teknologie Doktor
  • Veterinärmedicine Doktor
  • Filosofie Doktor

Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens vicedekan för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen på universitetsövergripande nivå: 

Lotta Jäderlund eller Eva Stening