Ur SLU:s kunskapsbank

Skandinaviens första bekräftade TBE-fall hos hund

Senast ändrad: 03 juni 2021
Hund

TBE, även känt som fästingburen hjärninflammation, är en neurologisk sjukdom som orsakas av TBE-virus. Viruset smittar genom fästingbett och kan drabba både människor och djur. Endast ett fåtal fall av misstänkt TBE har rapporterats hos hund, varav tre fall i Sverige. Sjukdomsmisstanken har i dessa fall baserats på neurologiska symptom i kombination med antikroppstester, men diagnosen har ej bekräftats helt. I en fallrapport från Sveriges lantbruksuniversitet beskrivs nu det första skandinaviska fallet av bekräftad TBE hos hund.

I augusti 2019 inkom en 4 år gammal blandrashund till Universitetsdjursjukhuset med neurologiska symptom. Trots behandling blev hunden sämre och avlivades efter ett dygn. Obduktion visade inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Utifrån kliniska symptom och vävnadsundersökning i mikroskop fanns misstanke om TBE. Detta ledde till att molekylärbiologisk PCR-analys av hjärnvävnaden genomfördes i samarbete med forskare i Österrike. PCR-resultatet var positivt, och förekomst av TBE-virus i hjärnvävnaden hade därmed bekräftats.

Resultaten betyder att kliniskt verksamma veterinärer i Sverige och Skandinavien, i områden där fästingar är vanligt förekommande, bör ha TBE i åtanke som möjlig diagnos hos hundar som uppvisar neurologiska symptom.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00550-2

Referens

Andersson, E., Kendall, A., Url, A. et al. The first RT-qPCR confirmed case of tick-borne encephalitis in a dog in Scandinavia. Acta Vet Scand 62, 51 (2020).


Kontaktinformation

Elina Andersson
Universitetsadjunkt vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618671381
E-post: elina.andersson@slu.se