Ur SLU:s kunskapsbank

Ögonbehandling utan kolik

Senast ändrad: 08 juni 2021
Hästöga

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig biverkning som kan uppstå kolik. Vid intensiv behandling kan tillräcklig mängd läkemedel nå hästens tarm via blodet och därigenom hämma tarmens motorik. För att bättre förstå hur allvarlig sjukdom kan undvikas behövs mer kunskap om sambandet mellan atropinbehandling och kolik.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt och universitetet i franska Toulouse undersökt hur atropin tas upp från ögat till blodet och hur snabbt hästens blod renas från atropin. Dessutom studerades hur tarmens motorik påverkades av ögondroppar med atropin.

Studien visade att tarmens motorik dämpades om atropin droppades i ögat var tredje timme men inte om behandlingen utfördes var sjätte timme. Vid behandling var sjätte timme hann allt läkemedel brytas ner mellan doserna och koncentrationen i blodet blev inte så hög att tarmen påverkades. Inga hästar fick koliksymptom under studien.

Forskarna drar slutsatsen att administration av atropinögondroppar var sjätte timme är en trygg behandling med minimal risk för kolik. Om kortare intervall behövs klarar de flesta hästar sannolikt av att under ett dygn behandlas med atropindroppar var tredje timme, utan att få kolik.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-021-02847-4

Referens

Ström, L. Dalin, F. Domberg, M. Stenlund, C. Bondesson, U. Hedeland, M. Toutain, P-L. Ekstrand, C. 2021. Topical ophthalmic atropine in horses, pharmacokinetics and effect on intestinal motility. BMC Veterinary Research. (2021) 17:149 


Kontaktinformation

Lena Ström
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); stordjurskirurgi

Telefon: +4618671469
E-post: lena.strom@slu.se